Tillkännagivande av kandidater i OTWs val 2016

Tillkännagivande av kandidater

OTW (Organisationen för Transformativa Verk) har nöjet att meddela att följande personer är kandidater i valet 2016 (i alfabetisk ordning efter förnamn):

 • James Beal
 • Kristina Busse
 • Priscilla Del Cima

Eftersom vi har två platser att fylla och tre kandidater kommer valet 2016 att innebära konkurrens—d.v.s. OTWs medlemmar kommer att rösta om vilka kandidater som ska få platserna.

Valutskottet har det stora nöjet att presentera kandidaterna för alla medlemmar i OTW! I detta inlägg finns länkar till korta presentationer och manifest skrivna av kandidaterna. Detta inlägg markerar också starten på vår frågeperiod, där vi bjuder in allmänheten att ställa frågor till kandidaterna. Vi kommer också att hålla en serie live-chatter—datum och tider för dessa kommer att meddelas utifrån när kandidaterna är tillgängliga. Information om röstningsperioden och hur man röstar kommer också snart.

Under tiden finns det en tidslinje för händelser som rör valet. Fortsätt att läsa för att få veta mer om våra kandidater och hur du kan ställa frågor till dem!

Manifest och presentationer

Vi har bett alla kandidater att ge oss en presentation som sammanfattar deras erfarenhet både yrkesmässigt och i fandom, samt att skriva ett manifest om sina mål för den tid de är med i styrelsen, genom att svara på följande frågor:

 1. Varför bestämde du dig för att ställa upp i styrelsevalet?
 2. Vilken kunskap och/eller erfarenhet kan du tillföra till Styrelsen?
 3. Vilka mål skulle du vilja uppnå under den tid du är vald?
 4. Vad har du för erfarenhet av OTWs projekt och hur skulle du samarbeta med de relevanta kommittéerna för att stödja och stärka dem? Vänligen ta upp Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv), Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa Verk och Kulturer – TWC), Fanlore, vårt arbete med Legal Advocacy (Juridisk rådgivning) samt Open Doors (Öppna Dörrar), men känn dig fri att fokusera på särskilda områden som du är intresserad av.
 5. Välj två ämnen/frågor som du tycker borde vara högt prioriterade för OTW, både internt och externt. Vad betyder dessa ämnen för dig och varför tycker du att de är viktiga? Hur kommer du att inkludera dem i ditt arbete i styrelsen?
 6. Vilka tycker du är styrelsens nyckelfunktioner? Känner du till de juridiska kraven på en styrelse i en USA-baserad ickekommersiell organisation?
 7. Hur skulle du balansera ditt styrelsearbete med andra roller inom OTW, eller hur planerar du att lämna över dina nuvarande roller för att fokusera på styrelsearbetet?

Du kan läsa både kandidaternas svar på dessa frågor och deras presentationer genom att följa länkarna nedan.

Frågor och svar (Q&A)

Kandidaterna kommer också att svara på frågor från allmänheten. Vem som helst kan skicka in frågor via Valformuläret. Vänligen skicka in alla frågor senast 7 augusti kl. 23:59 UTC. (Vilken tid är det där jag bor?). Alla kandidater kommer att besvara varje inskickad fråga, med följande undantag:

 • Frågor får inte vara upprepningar av frågorna i manifesten. Detta för att låta kandidaterna använda sin tid till att besvara nya frågor.
 • Frågor som liknar varandra kommer att slås ihop så att kandidaterna inte behöver upprepa sig. Valmedarbetarna avgör vilka frågor som är tillräckligt lika för att slås ihop.
 • Om du har en följdfråga till en manifestfråga, vänligen nämn specifikt att din fråga är en följdfråga, så att den inte blir behandlad som en upprepning.

Vilket datum svaren publiceras avgörs utifrån hur många frågor som kommer in. Inläggen kommer att spridas ut, sorterade efter ämne, för att underlätta för väljarna att läsa alla svaren.

Detta nyhetsinlägg har översatts av OTWs översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.

Announcement

Comments are closed.