Till minne av Yahoo! Groups

Bildkälla: Branden i biblioteket i Alexandria, träsnitt av Hermann Göll, 1876, komposition av Yahoo-Geddons projektteam.

Idag, efter att under 20 år ha tjänat fan-gemenskaper och bredare gemenskaper på internet, stängs Yahoo! Groups ner. Beslutet tillkännagavs av Verizon tidigare i år, den 14 oktober.

Yahoo! Groups var en kombination av diskussionsforum och maillistor som startade 1999 och som snabbt blev ett centrum för fandomaktiviteter. Yahoo! Groups och liknande tjänster gjorde det möjligt för fans att anpassa och kontrollera sina fandomupplevelser på ett då aldrig tidigare skådat sätt och de fandomrelaterade grupperna varierade i omfattning, från genre, till fandom, till relation, till individuella karaktärer.

Trots att Yahoo! Groups var otroligt populärt under sina glansdagar på 00-talet började det med tiden att förlora användare. Yahoo började dra ner på underhållet och mycket funktionalitet gick förlorad. Mest uppmärksammat var, som du kanske minns Verizons tillkännagivande den 16 oktober 2019 att alla arkiverade meddelanden och filer på Yahoo! Groups skulle raderas den 14 december 2019, och att Yahoo! Groups bara skulle fortsätta existera som maillistor utan att bevara någon dokumentation om meddelanden eller filer som lades upp i listorna.

Med så lite tid kvar att spara nästan 20 års inlägg, bilder och annat oersättligt material skred fans, bevaringsansvariga, och moderatorer snabbt till verket och organiserade sig. Archive Team tog tag i bevarandeinsatser för Internet Archive, med en handfull volontärer som skrev kod för att ladda ner innehåll, och dussintals fler som gick med i tusentals grupper så att innehållet i dem skulle kunna sparas. Parallellt med detta startade fandomgemenskapen projektet Yahoo-Geddon, och med hjälp av 200 volontärer började de fokusera på att arkivera fandomgrupper med hjälp av verktyg som utvecklats av Archive Team och PG Offline, och på att kommunicera via en centraliserad Discord och Tumblr. Tillsammans med andra grupper som hade fokus på att bevara materialet i Yahoo! Groups, som Yahoo Groups Crusade, spred de information, kontaktade journalister, och bad volontärer hjälpa till både med Archive Teams och Yahoo-Geddons ansträngningar att bevara grupperna. Under tiden skapade Open Doors-kommittén (kommittén för Öppna dörrar) hos OTW (Organisationen för transformativa verk) Yahoo Groups Rescue Project för att sprida information och stötta moderatorer som behövde hjälp att akrivera sina grupper på Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv), och skrev ett öppet brev till Verizon där de bad dem skjuta upp rensningen av innehåll.

Hastigheten, och det stora antalet bakom fandomgemenskapens mobilisering hade en annan fördel: De lyckades få Archive Teams att fokusera på att bevara publika fandom-grupper på Yahoo på ett sätt som många andra gemenskaper inte hade möjlighet att göra, vilket säkerställde en större representation för gemenskapen. Å sin sida stöttade volontärer hos Yahoo-Geddon Archive Teams bredare satsning på att bevara information och hjälpte dem att spara matlagningsgrupper, släktforskningsgrupper, icke-engelskspråkiga grupper, och många fler.

De här insatserna var inte helt förgäves: Verzion förlängde deadlinen till 31 januari, 2020; Archive Team lyckades bevara över en miljon grupper; Yahoo-Geddon teamet sparade omkring 300 000 fandom-relaterade grupper; hundratals eller tusentals fler sparades av användare eller moderatorer som blev varse innehållsrensningen via informationskampanjer; och många av de här grupperna kommer att lägga till sitt fandomrelaterade material hos AO3 som ett projekt hos Open Doors (Öppna dörrar)! Detta bleknar dock i jämförelse med de uppskattningsvis över 10 miljoner grupper som gick förlorade — i paritet med de uppskattningsvis 90% av filmerna som gjordes före 1929 som är för alltid förlorade för att ingen tyckte de var värda att bevara.

Att bevara digitalt material tar tid och pengar, och de stora företagen som i dagsläget hyser så mycket av vår information värderar den inte tillräckligt för att investera i bevarandesatsningar. Men det här är historia—vår historia—och vi kommer kämpa för att hindra den från att försvinna spårlöst. Vi hoppas att du ansluter dig till oss.


OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Spotlight

Comments are closed.