Tiêu điểm về những máy chủ của chúng tôi

Bạn có bao giờ tự hỏi rằng những tác phẩm của fan trên Archive Of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta) được lưu ở đâu không? Bạn đã bao giờ muốn ngó qua phía sau hậu trường? OTW (Tổ Chức cho Các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) là tổ chức phi lợi nhuận đứng sau AO3, Open Doors (Cửa Mở), Fanlore và Transformative Works and Cultures – TWC (Những Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đổi), mà duy trì những máy chủ hoạt động không ngừng nghỉ để lưu trữ những dự án của chúng tôi. Với sự ủng hộ của bạn, chúng tôi có thể tiếp tục duy trì và nâng cấp những máy chủ đó để đáp ứng với sự phát triển hàng năm của những dự án của chúng tôi.

Chúng tôi tồn tại để lưu trữ những gì bạn sáng tác, và chúng tôi rất coi trọng công việc bảo tồn tác phẩm của fan này. Vì chúng tôi duy trì máy chủ riêng của mình, chúng tôi có thể tránh phải tuân theo điều khoản dịch vụ của những công ty khác và công tác kiểm duyệt nội dung có thể diễn ra. Nếu không có máy chủ, những điều này sẽ không thể xảy ra!

Vì cộng đồng và những dự án của chúng tôi vẫn tiếp tục mở rộng, những máy chủ cần phải nâng cao khả năng đáp ứng với số lượng lớn này:

NHỮNG MÁY CHỦ
CỦA CHÚNG TÔI

Những máy chủ của chúng tôi chạy mã, gửi thông báo, lưu trữ tác phẩm của fan, sắp xếp từ khóa và cung cấp các trang cho khách xem. Lệ phí bình thường của máy chủ: $40,200 là lệ phí lưu trữ hằng năm, $37,420 cho hai máy chủ cơ sở dữ liệu và khoảng $4,000 cho một máy chủ với mục đích chung—hai loại phí đầu đã được OTW chi trả vào năm nay.

AO3 hiện tại có khoảng 1 triệu thành viên, hơn 2.5 triệu tác phẩm của fan, 134 triệu lượt xem hàng tuần (tăng 43% so với năm ngoái) và 10 triệu người truy cập khác nhau (tăng 18% so với năm ngoái).

Chuyển thể từ ngân sách OTW 2016.

Chúng tôi cần đảm bảo rằng những máy chủ của mình đã được nâng cấp và có khả năng đáp ứng với những đòi hỏi này, để cho các trang web có thể hiện ra một cách nhanh chóng. Để duy trì sự hoạt động của những máy chủ của AO3 và sự phát triển của những dự án của OTW, xin bạn hãy quyên góp ngay hôm nay!

Bản tin này được dịch bởi những tình nguyện viên của ban Phiên Dịch của OTW. Để biết thêm thông tin về công việc của chúng tôi, vui lòng xem trang của ban Phiên Dịch trên transformativeworks.org.

Event

Comments are closed.