Thông báo từ chức của thành viên Ban Điều Hành OTW

OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) rất lấy làm tiếc xin thông báo: Antonius Melisse và Natalia Gruber đã từ chức khỏi cương vị thành viên Ban Điều Hành. Theo dự kiến, nhiệm kỳ của Antonius sẽ kết thúc sau một vài tháng nữa; người kế nhiệm vị trí của anh sẽ được quyết định vào cuối kỳ bầu cử này. Tuy nhiên, thời hạn nhiệm kỳ của Natalia vẫn còn hai năm; vị trí của chị sẽ được bổ sung vào danh sách vị trí trống trong kỳ bầu cử tiếp theo.

Do số vị trí còn trống của Ban Điều Hành hiện nay bằng đúng số ứng cử viên, cuộc bầu cử Ban Điều Hành OTW năm nay không còn tính chất chạy đua tranh cử. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sẽ tiến hành bỏ phiếu từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 8; các hội viên OTW sẽ bỏ phiếu quyết định ba ứng viên tham gia xuyên suốt một nhiệm kỳ hoàn chỉnh (3 năm) và hai ứng viên tham gia một phần nhiệm kỳ.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến Antonius và Natalia vì những cống hiến của họ với tư cách thành viên Ban Điều Hành, và chúc hai người mọi điều tốt đẹp nhất trong tương lai.

Thông báo bổ sung: Alex Tischer, thành viên Ban Điều Hành, cũng đã từ chức khỏi cương vị thành viên Ban Điều Hành, bắt đầu từ ngày 27 tháng 7.


OTW là tổ chức phi lợi nhuận mẹ của nhiều dự án, bao gồm AO3, Fanlore, Open Doors, TWC, và Hỗ Trợ Pháp Lý OTW. Tổ chức chúng tôi được điều hành bởi các thành viên thuộc cộng đồng fan, vận hành nhờ tình nguyện viên, và duy trì hoàn toàn nhờ sự quyên góp của các nhà hảo tâm. Để tìm hiểu thêm về chúng tôi, xin hãy ghé thăm trang web của OTW. Để biết thêm về đội ngũ dịch giả tình nguyện đứng sau bản dịch này, vui lòng tham khảo trang của Ban Biên Dịch.

Announcement

Comments are closed.