The Weir/McKay Fanfiction Archive chuyển về AO3

Weir/McKay Fanfiction Archive (Kho tàng Fanfic Weir/McKay), kho tàng lưu trữ các fanfic về loạt phim Stargate Atlantis, đang được nhập vào Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta).

Bài đăng này bao gồm các nội dung sau:

Giải thích bối cảnh

Kho tàng Fanfic Weir/McKay là kho fanfic về loạt phim Stargate Atlantis, do Purpleyin sáng lập và quản lý với sự hỗ trợ của 11nine73. Kho tàng Fanfic Weir/McKay được lưu trữ tại địa chỉ www.mcweir.com cho đến khi người sáng lập không còn khả năng tiếp tục duy trì hoạt động của kho tàng và đóng cửa trang web vào năm 2014. Nhằm lưu giữ các tác phẩm trong hệ thống dữ liệu của Kho tàng Fanfic Weir/McKay và duy trì các tác phẩm này cho cộng đồng fan, Purpleyin quyết định sáp nhập kho tàng vào AO3 trong khuôn khổ dự án Open Doors (Cửa Mở).

Dự án Online Archive Rescue Project (Giải Cứu các Kho Tàng Mạng) của Open Doors (Cửa Mở) được lập ra nhằm hỗ trợ quản trị viên của các kho tàng sáp nhập các tác phẩm trong kho tàng của mình vào AO3. Open Doors hợp tác với quản trị viên để nhập kho tàng khi bản thân quản trị viên không thể tiếp tục tự duy trì kho tàng vì thiếu kinh phí, thời gian, hoặc các tài nguyên khác. Việc hợp tác với các quản trị viên có mong muốn nhập kho tàng của mình, cũng như việc ghi đầy đủ thông tin tác giả để họ có quyền kiểm soát tác phẩm của mình nhiều nhất có thể là điều vô cùng quan trọng đối với Open Doors. Open Doors sẽ hợp tác cùng Purpleyin để nhập dữ liệu từ Kho tàng Fanfic Weir/McKay vào một bộ sưu tập riêng dễ dàng tra cứu được trong hệ thống AO3. Để bảo tồn kho tàng một cách trọn vẹn, mọi fanfic hiện có ở Kho tàng Fanfic Weir/McKay sẽ được lưu vào máy chủ của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) và ghi lại dưới dạng mã nhúng tại trang tác phẩm AO3 tương ứng.

Chúng tôi sẽ bắt đầu nhập các tác phẩm từ Kho tàng Fanfic Weir/McKay vào AO3 sau tháng 6 năm 2023. Tuy nhiên, việc nhập dữ liệu có thể bị trì hoãn từ vài tháng đến vài năm tùy thuộc vào quy mô và mức độ phong phú của kho tàng. Các tác giả có thể tự nhập và thêm tác phẩm của mình vào bộ sưu tập tương ứng nếu muốn.

Việc nhập dữ liệu có ảnh hưởng gì đến các tác giả có tác phẩm tại Kho tàng Fanfic Weir/McKay?

Chúng tôi sẽ gửi thông báo nhập dữ liệu lưu trữ đến địa chỉ email của mỗi tác giả có thông tin trong hệ thống. Trước khi nhập, chúng tôi sẽ cố gắng kiểm tra từng tác phẩm xem đã có bản đăng tải tại AO3 hay chưa. Nếu tìm được, chúng tôi sẽ không nhập tác phẩm, mà sẽ mời phiên bản này vào bộ sưu tập tương ứng. Mọi tác phẩm được lưu trữ trên danh nghĩa tác giả sẽ ghi tên tác giả ở hàng tên tác giả hoặc mục tóm tắt tác phẩm.

Mọi tác phẩm được nhập sẽ chỉ hiển thị với người dùng AO3 đã đăng nhập. Sau khi xác nhận tác phẩm của mình, bạn có thể công khai tác phẩm hoàn toàn nếu muốn. Sau thời hạn 30 ngày, mọi tác phẩm được nhập chưa có tác giả xác nhận sẽ được công khai với mọi khách truy cập. Sau đó, chúng tôi sẽ đóng trang web cũ vĩnh viễn.

Vui lòng gửi thông tin bút danh và địa chỉ email của bạn tại Kho tàng Fanfic Weir/McKay cho Open Doors nếu:

  1. Bạn muốn nhập tác phẩm nhưng cần chúng tôi gửi thông báo đến địa chỉ email khác không phải địa chỉ email bạn từng dùng ở kho tàng gốc.
  2. Bạn đã có tài khoản AO3 và đã tự nhập tác phẩm của bạn.
  3. Bạn muốn tự nhập tác phẩm của bạn (kể cả trường hợp bạn chưa có tài khoản AO3).
  4. Bạn KHÔNG MUỐN chuyển tác phẩm của bạn về AO3.
  5. Bạn đồng ý cho phép chúng tôi lưu trữ tác phẩm của bạn tại AO3 nhưng muốn chúng tôi xóa tên bạn.
  6. Bạn có bất kỳ thắc mắc nào khác cần chúng tôi giải đáp.

Vui lòng ghi tên của kho tàng trong tiêu đề email bạn gửi. Nếu bạn không còn truy cập được tài khoản email liên kết với tài khoản Kho tàng Fanfic Weir/McKay của mình, vui lòng liên hệ đội ngũ Open Doors để được hỗ trợ. (Trường hợp lý tưởng nhất là bạn từng đăng tác phẩm ở nơi khác hoặc có thể dễ dàng chứng minh được mình là tác giả; nếu không, chúng tôi sẽ cùng quản trị viên của Kho tàng Fanfic Weir/McKay Fanfiction Archive giúp bạn xác nhận.)

Vui lòng tham khảo trang web của Open Doors để được hướng dẫn:

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc…

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc, vui lòng tham khảo danh sách các câu hỏi thường gặp về Open Doors, hoặc liên hệ đội ngũ Open Doors.

Chúng tôi cũng nhiệt liệt hoan nghênh các bạn fan tham gia cùng chúng tôi lưu giữ lại câu chuyện của Kho tàng Fanfic Weir/McKay tại Fanlore. Đừng lo lắng nếu bạn chưa quen biên tập wiki! Để biết thêm mẹo biên tập, hãy tham khảo cổng thông tin dành cho khách truy cập mới , hoặc liên hệ người quản lý Fanlore.

Chúng tôi rất hân hạnh được góp phần vào việc bảo tồn Kho tàng Fanfic Weir/McKay!

– Đội ngũ Open Doors và Purpleyin

Chức năng bình luận trong bài đăng này sẽ được vô hiệu hóa sau 14 ngày kể từ ngày đăng bài. Sau ngày này, nếu bạn có bất cứ thắc mắc, quan ngại hoặc bình luận gì liên quan đến việc nhập dữ liệu, vui lòng liên hệ đội ngũ Open Doors.


OTW là tổ chức phi lợi nhuận mẹ của nhiều dự án, bao gồm AO3, Fanlore, Open Doors, TWC, và Hỗ Trợ Pháp Lý OTW. Tổ chức chúng tôi được điều hành bởi các thành viên thuộc cộng đồng fan, vận hành nhờ tình nguyện viên, và duy trì hoàn toàn nhờ sự quyên góp của các nhà hảo tâm. Để tìm hiểu thêm về chúng tôi, xin hãy ghé thăm trang web của OTW. Để biết thêm về đội ngũ dịch giả tình nguyện đứng sau bản dịch này, vui lòng tham khảo trang của Ban Biên Dịch.

Open Doors

Comments are closed.