The Kirk/Spock Fanfiction Archive sa presúva na AO3

The Kirk/Spock Fanfiction Archive, Star Trek archív fanfikcií (zameriavajúci sa na vzťah Kirka a Spocka), bude importovaný do Archive of Our Own – AO3 (Nášho vlastného archívu).

V tomto príspevku:

Menšie vysvetlenie

The Kirk/Spock Fanfiction Archive bol vytvorený na softvérovej platforme eFiction, ktorá nebola aktualizovaná od roku 2005. V jej súčasnej podobe je už nepodporovateľná, a nepodporuje ju ani jej vývojár, takže je pod neustálymi bezpečnostnými útokmi. Súčasná správkyňa usúdila, že práve AO3 ponúka najlepší spôsob do budúcna, ako tieto práce zachovať.

Zámerom výboru Otvorených dverí Online Archive Rescue Project (Projektu pre záchranu Online Archívov) je pomôcť správcom archívov presunúť fanúšikovské práce z týchto archívov do AO3. Open Doors (Otvorené dvere) pracujú so správcami na importovaní ich archívov, keď im chýbajú financie, čas, či ďalšie prostriedky na udržanie nezávislého chodu týchto archívov. V Otvorených dverách považujeme za nesmierne dôležité spolupracovať so správcami, ktorí si želajú importovať ich archívy, a plne kreditovať autorov, ktorým ponechávame kontrolu nad ich fanúšikovskými prácami, ako sa len dá.
Open Doors (Otvorené dvere) budú spolupracovať s Killou pri importe The Kirk/Spock Fanfiction Archive do samostatnej, prehľadávateľnej zbierky na AO3. Odkazy na staré webstránky archívu budú časom presmerované na AO3, takže práce bude naďalej možné nájsť pod ich starými URL adresami.

S importovaním prác z archívu The Kirk/Spock Fanfiction Archive do AO3 zbierky začneme po skončení júla.

Čo to znamená pre autorov, ktorí majú prácu/práce na The Kirk/Spock Fanfiction Archive?

Každému autorovi pošleme na jeho email upozornenie o importe. Pred importovaním sa vynasnažíme skontrolovať, či sa niekde nenachádza už existujúca kópia ktorejkoľvek jeho práce. Ak kópiu nájdeme už publikovanú na AO3, namiesto importovania ju pozveme do zbierky. Všetky práce, ktoré v mene autora archivujeme, budú v zhrnutí práce obsahovať jeho meno.

Všetky importované práce budú nastavené ako viditeľné iba pre prihlásených užívateľov AO3. Po tom, čo sa k práci prihlásite, ju môžete nastaviť ako viditeľnú pre verejnosť. Po 30 dňoch budú všetky importované práce, ku ktorým sa neprihlásil ich autor, nastavené ako viditeľné pre všetkých návštevníkov AO3. Následne bude stránka zatvorená.

Prosím, kontaktujte Otvorené dvere a oznámte im váš/vaše pseudonym/y a emailovú/é adresu/y z Kirk/Spock Fanfiction Archive, pokiaľ:

  1. si želáte, aby sme importovali vaše práce, ale upozornenie o importe vám máme zaslať na iný email než ten, ktorý ste pôvodne použili na archíve
  2. už máte účet na AO3 a svoje práce ste už presunuli sami
  3. si želáte svoje práce presunúť sami (aj pokiaľ zatiaľ nemáte účet na AO3)
  4. si neželáte, aby boli vaše práce presunuté na AO3
  5. budete radi, ak vaše práce presunieme na AO3, ale želáte si, aby sme odstránili vaše meno
  6. máte akékoľvek iné otázky, s ktorými vám môžeme pomôcť.

Prosím, v predmete vašej správy uveďte názov archívu. Pokiaľ už k vášmu Kirk/Spock Fanfiction Archive emailu nemáte prístup, prosím kontaktuje Otvorené dvere a my vám pomôžeme. (Ak ste svoje práce publikovali aj inde, alebo môžete jednoducho dokázať, že sú vaše, super!; pokiaľ tak nie je, budeme spolupracovať s moderátorkou archívu na potvrdení vašich nárokov.)

Prosím, pozrite sa na webstránku Otvorených dverí pre inštrukcie o

Ak máte stále otázky…

Ak máte ďalšie otázky, navštívte FAQ – často kladené otázky o Otvorených dverách alebo kontaktuje výbor Otvorených dverí.

Taktiež by sme boli radi, keby nám fanúšikovia pomohli zachovať príbeh The Kirk/Spock Fanfiction Archive na Fanlore. Ak ste v editovaní wiki nováčik, nevadí! Pozrite sa na portál pre nových návštevníkov alebo sa spýtajte správcov Fanlore na tipy.

Sme radi, že môžeme pomôcť zachovať The Kirk/Spock Fanfiction Archive!

– tím Otvorených dverí a Killa


OTW je nezisková materská organizácia niekoľkých projektov, ktoré zahŕňajú AO3, Fanlore, Otvorené dvere, TWC a Právnu obranu OTW. Sme organizácia riadená fanúšikmi, kompletne financovaná príspevkami, s kompletne dobrovoľníckym personálom. Zistite o nás viac na webstránke OTW. Ak sa chcete dozvedieť viac o našom tíme dobrovoľných prekladateľov, ktorí preložili tento príspevok, prejdite na stránku Prekladu.

Announcement, Open Doors

Comments are closed.