The Harry Potter FanFic Archive kommer till AO3

The Harry Potter FanFic Archive, ett arkiv för Harry Potter fanfiction som drivs av Chad (CazBandit), håller på att importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv).

I detta inlägg:

Bakgrundsinformation

Skaparen och ägaren av HPFanFicArchive.com, Chad (CazBandit), dog plötsligt i mars 2020, men med hjälp av arkivets nya moderator kommer HPFanFicArchive.com att leva vidare genom AO3.

Syftet med Online Archive Rescue Project (Räddningsprojektet för onlinearkiv) som drivs av kommittén Open Doors (Öppna dörrar) är att hjälpa andra arkivs moderatorer att införliva verk av fans från dessa arkiv till Archive of our Own – AO3 (Vårt eget arkiv). Öppna dörrar samarbetar med moderatorer för att importera deras arkiv när moderatorerna saknar pengar, tid eller andra resurser för att själva fortsätta underhålla sina arkiv. Det är oerhört viktigt för Öppna dörrar att vi samarbetar med moderatorer som vill importera sina arkiv och att vi ger skaparna av verken fullt erkännande för sina verk, så att de kan behålla så mycket kontroll över dem som möjligt.
Open Doors (Öppna dörrar) kommer att arbeta tillsammans med moderatorn för Harry Potter FanFic Archive för att importera arkivet till en separat, sökbar samling på AO3. Som en del i att bevara arkivet i dess helhet kommer alla verk som nu finns i The Harry Potter FanFic Archive att flyttas över till servrar hos OTW (Organisationen för transformativa verk) och bäddas in i egna verksidor på AO3. Så småningom kommer länkarna till den gamla webbplatsen att styras om till samlingen på AO3, som är sökbar och filtrerbar så att det går att hitta individuellt importerade verk.

Vänligen notera att The Harry Potter FanFic Archive kommer att stänga för nya och uppdaterade verk från och med 12 december 2021, då vi kommer att ta en full backup av sidan. Sajten kommer att stängas permanent den 31 december 2021.

Vi kommer att börja importera verk från The Harry Potter FanFic Archive till AO3 efter december 2021.

Vad innebär detta för skapare som har verk på The Harry Potter FanFic Archive?

Vi kommer att skicka ett meddelande om importen till den e-postadress vi har för varje skapare. Vi kommer att göra vårt bästa för att kontrollera om något av verken redan finns på AO3 innan vi gör importen. Om ett verk redan finns på AO3 kommer vi att bjuda in det till samlingen i stället för att importera det. Alla verk som arkiveras å en skapares vägnar kommer att ha med dennes namn i verkets byline eller sammanfattning.

Alla importerade verk kommer att ställas in på att vara synliga enbart för inloggade AO3-användare. Så snart du gör anspråk på dina verk kan du välja att göra dem synliga för alla. Efter 30 dagar kommer alla importerade verk som ingen gjort anspråk på att göras synliga för alla besökare.

Vänligen kontakta Öppna dörrar och meddela din(a)Harry Potter FanFic Archive pseudonym(er) och e-postadress(er), om:

  1. Du vill att vi ska importera dina verk, men behöver få meddelandet skickat till en annan e-postadress än den du använde för det ursprungliga arkivet
  2. Du redan har ett AO3-konto och redan har importerat dina verk själv.
  3. Du vill importera dina verk själv (även om du inte har ett AO3-konto ännu).
  4. Du INTE vill att dina verk ska flyttas till AO3.
  5. Det är okej för dig att vi bevarar dina verk på AO3 men du vill att vi ska ta bort ditt namn.
  6. Du har några andra frågor vi kan hjälpa dig med.

Var vänlig inkludera arkivets namn i ämnesraden på ditt e-postmeddelande. Om du inte längre har tillgång till e-postkontot som hör till ditt konto på Harry Potter FanFic Archive, var vänlig kontakta Öppna dörrar så hjälper vi dig. Om du har publicerat verken någon annanstans, eller har ett sätt att enkelt verifiera att de är dina så är det bra. Om du inte har det kommer vi att samarbeta med moderatorn på Harry Potter FanFic Archive för att bekräfta dina anspråk.

Vänligen ta del av Öppna dörrars webbsida för instruktioner om hur du

Om du fortfarande har frågor…

Om du har fler frågor, besök vanliga frågor om Öppna dörrar ellerkontakta kommittén Öppna dörrar.

Vi skulle också bli glada om fans ville hjälpa oss att bevara arkivets historia, The Harry Potter FanFic Archive på Fanlore. Du behöver inte vara orolig om wiki-redigering är nytt för dig! Kolla in portalen för nya besökare, eller be Fanlore-funktionärerna om råd.

Vi är hedrade att få hjälpa till att bevara verken på the Harry Potter FanFic Archive, och även om vi sörjer förlusten av CazBandit, så förstår vi även att vi har tur att CazBandit hade en vän som givits tillåtelse att bevara arkivet på AO3 så att det inte går förlorat. Det kan vara svårt att tänka på att en vän i ens fandom kan dö, men det kan också vara ett tillfälle att fundera över vad som kommer att hända med dina eller dina vänners verk och konton i fandom efter er död. AO3 ger en möjlighet att namnge en närmsta fan-anhörig, någon som skulle få tillgång till dina konton i händelse av att du dör eller blir oförmögen att hantera dem. Genom att namnge någon som kan agera å dina vägnar, kan du bestämma i förtid hur du vill att dina konton på AO3 hanteras i framtiden.

Vi är glada att kunna hjälpa till med att bevara the Harry Potter FanFic Archive!

– Öppna dörrar-teamet och moderatorn för HPFFA


OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Open Doors

Comments are closed.