The Disney Kink Meme kommer till AO3

The Disney Kink Meme, ett arkiv för prompt memes som fokuserar på animerade disneyfilmer (och vissa spelfilmer), håller på att importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv).

I detta inlägg:

Bakgrundsinformation

The Disney Kink Meme fanns först på LiveJournal och har sedan dess flyttat till Dreamwidth. Aktiviteten på Dreamwidth har dock avtagit avsevärt så moderatorerna vill flytta prompt memet till en mer aktiv plats som har en långsiktig framtid.

Syftet med Online Archive Rescue Project (Räddningsprojektet för onlinearkiv) med kommittén Open Doors (Öppna Dörrar) är att hjälpa andra arkivs moderatorer att införliva verk av fans från dessa arkiv till Archive of our Own – AO3 (Vårt eget arkiv). Öppna dörrar arbetar med moderatorer för att importera deras arkiv när moderatorn saknar pengar, tid eller andra resurser för att självständigt fortsätta underhålla sina arkiv. Det är oerhört viktigt för Öppna Dörrar att vi samarbetar med moderatorer som vill importera sina arkiv och att vi ger skaparna av verken fullt erkännande för sina verk, så att de kan behålla så mycket kontroll över dem som möjligt.
Open Doors (Öppna dörrar) kommer att arbeta tillsammans med krissielee och afterandalasia för att importera The Disney Kink Meme till separata, sökbara samlingar på AO3. Som en del i att bevara arkivet i dess helhet kommer alla verk av fans och oupfyllda prompts som nu finns i The Disney Kink Meme att flyttas över till servrar hos OTW (Organisationen för transformativa verk). Uppfyllda prompts kommer att bäddas in i egna verksidor på AO3 och kopplas ihop med de prompts som skapade dem.

Vi kommer att börja importera verk från The Disney Kink Meme till AO3 efter oktober.

Vad innebär detta för skapare som har/hade verk på The Disney Kink Meme?

De flesta prompt och verk av fans som skapades på The Disney Kink Meme lades upp anonymt. Alla prompt, och de anonyma verken, kommer att importeras till AO3 genom att använda kontot som samlingens arkivist har tillgång till. Om skaparen av ett verk valde att inte lägga upp det anonymt, och om de har en e-mail adress på sin profil hos Dreamwidth eller LiveJournal, så kommer vi att skicka ett meddelande om importen till den e-postadressen.

Vi kommer att göra vårt bästa för att kontrollera om något av verken redan finns på AO3 innan vi gör importen. Om ett verk redan finns på AO3 kommer vi att bjuda in det till samlingen i stället för att importera det. Alla verk som arkiveras å en självidentifierad skapares vägnar kommer att ha med dennes namn i verkets byline eller sammanfattning.

Alla importerade verk kommer att ställas in på att vara synliga enbart för inloggade AO3-användare. Om du gör anspråk på dina verk kan du välja att göra dem synliga för alla. Efter 30 dagar kommer alla importerade verk som ingen gjort anspråk på att göras synliga för alla besökare.

Vänligen kontakta Öppna dörrar och meddela din(a) pseudonym(er) och e-postadress(er) till LiveJournal eller Dreamwidth om:

  1. Du vill att vi ska importera dina verk, men behöver få meddelandet skickat till en annan e-postadress än den du använde för det ursprungliga arkivet
  2. Du redan har ett AO3-konto och redan har importerat dina verk själv.
  3. Du vill importera dina verk själv (även om du inte har ett AO3-konto ännu).
  4. Du INTE vill att dina verk ska flyttas till AO3.
  5. Det är okej för dig att vi bevarar dina verk på AO3 men du vill att vi ska ta bort ditt namn.
  6. Du har några andra frågor vi kan hjälpa dig med.

Var vänlig inkludera arkivets namn i ämnesraden på ditt e-postmeddelande. Om du inte längre har tillgång till e-postkontot som hör till ditt konto på LiveJournal eller Dreamwidt, var vänlig kontakta Öppna dörrar så hjälper vi dig. Om du har publicerat verken någon annanstans, eller har ett sätt att enkelt verifiera att de är dina så är det bra. Om du inte har det kommer vi att samarbeta med moderatorerna på The Disney Kink Meme för att bekräfta dina anspråk.

Vänligen läs Öppna dörrars webbsida för instruktioner om hur du

Om du fortfarande har frågor…

Om du har fler frågor, besök vanliga frågor om Öppna dörrar ellerkontakta kommittén Öppna dörrar.

Vi skulle också bli glada om fans ville hjälpa oss att bevara arkivets historia, The Disney Kink Meme på Fanlore. Du behöver inte vara orolig om wiki-redigering är nytt för dig! Kolla in portalen för nya besökare, eller be Fanlore-funktionärerna om råd.

Vi är glada att kunna hjälpa till med att bevara The Disney Kink Meme!

– Öppna dörrar-teamet, krissielee och afterandalasia


OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Open Doors

Comments are closed.