The Croft Codex kommer till AO3

The Croft Codex, ett arkiv för Tomb Raider fanfiction, håller på att importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv).

I detta inlägg:

Bakgrundsinformation

The Craft Codex är ett arkiv för fanfiction som grundat år 2005 av HeidiA för att husera historier som tidigare funnits på arkivet Lara Croft’s Tales of Beauty and Power. Det var igång till 2008 då arkivet gick offline när det skedde ett generationsskifte i fandomen. Detta skedde samtidigt som fanfictionkulturen flyttade till sidor som fanfiction.net där författarna hanterade sina egna verk istället för att skicka dem till små, specificerade arkiv.

Open Doors (Öppna dörrar) kommer att arbeta tillsammans med HeidiA för att importera The Croft Codex till en separat, sökbar samling på AO3. Som en del i att bevara arkivet i dess helhet kommer alla verk som nu finns i The Croft Codex att flyttas över till servrar hos OTW (Organisationen för transformativa verk) och bäddas in i egna sidor på AO3. Undantaget kommer vara verk vars skapare redan har AO3-konton.

Vi kommer att börja importera verk från The Croft Codes till samlingen på AO3 efter januari 2021.

Vad innebär detta för skapare som hade verk på The Croft Codex?

Vi kommer att skicka ett meddelande om importen till den e-postadress vi har för varje skapare. Vi kommer att göra vårt bästa för att kontrollera om något av verken redan finns på AO3 innan vi gör importen. Om ett verk redan finns på AO3 kommer vi att bjuda in det till samlingen i stället för att importera det. Alla verk som arkiveras å en skapares vägnar kommer att ha med dennes namn i verkets byline eller sammanfattning. Skapare som har använt sina riktiga namn på orginalarkivet kommer att benämnas med sina initialer för att skydda deras identitet.

Alla importerade verk kommer att ställas in på att vara synliga enbart för inloggade AO3-användare. Så snart du gör anspråk på dina verk kan du välja att göra dem synliga för alla. Efter 30 dagar kommer alla importerade verk som ingen gjort anspråk på att göras synliga för alla besökare.

Vänligen kontakta Öppna dörrar och meddela din(a) pseudonym(er) och e-postadress(er) från The Croft Codex, om:

  1. Du vill att vi ska importera dina verk, men behöver få meddelandet skickat till en annan e-postadress än den du använde för det ursprungliga arkivet
  2. Du redan har ett AO3-konto och redan har importerat dina verk själv.
  3. Du vill importera dina verk själv (även om du inte har ett AO3-konto ännu).
  4. Du INTE vill att dina verk ska flyttas till AO3.
  5. Det är okej för dig att vi bevarar dina verk på AO3 men du vill att vi ska ta bort ditt namn.
  6. Du har några andra frågor vi kan hjälpa dig med.

Var vänlig inkludera arkivets namn i ämnesraden på ditt e-postmeddelande. Om du inte längre har tillgång till e-postkontot som hör till ditt konto på The Croft Codex, var vänlig kontakta Öppna dörrar så hjälper vi dig. (Om du har publicerat verken någon annanstans, eller har ett sätt att enkelt verifiera att de är dina så är det bra. Om du inte har det kommer vi att samarbeta med moderatorn på The Croft Codex för att bekräfta dina anspråk.)

Vänligen läs Öppna dörrars webbsida för instruktioner om hur du

Om du fortfarande har frågor…

Om du har fler frågor, besök vanliga frågor om Öppna dörrar ellerkontakta kommittén Öppna dörrar.

Vi skulle också bli glada om fans ville hjälpa oss att bevara arkivets historia, The Croft Codex på Fanlore. Du behöver inte vara orolig om wiki-redigering är nytt för dig! Kolla in portalen för nya besökare, eller be Fanlore-funktionärerna om råd.

Vi är glada att kunna hjälpa till med att bevara The Croft Codex!

– Öppna dörrar-teamet och HeidiA


OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Open Doors

Comments are closed.