The Buffy/Giles Fanfiction Archive kommer till AO3

Svartvit banner med Buffy och Giles i finkläder till vänster och texten The Buffy/Giles Fanfiction Archive till höger om dem med en lövslinga under

The Buffy/Giles Fanfiction Archive, ett arkiv för verk av fans om Buffy/Giles, håller på att importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv).

I detta inlägg:

Bakgrundsinformation

När The Buffy/Giles Fanfiction Archive grundades 2007 av Solo84 var det för att arkivera fanfiction från webbsidan “New Buffy/Giles Relationshippers”, men det växte sig gradvis större genom senare inskickade bidrag! Med tiden togs facklan över av Rainne, den nuvarande moderatorn. På grund av en markant minskning av aktivitet i fandomen och fortsatta kostnader för att husera arkivet beslutade Rainne att stänga det och samtidigt bevara dess verk med hjälp av Open Doors (Öppna dörrar).

Syftet med Öppna dörrars räddningsprojekt för online-arkiv är att hjälpa arkivens moderatorer att inlemma verken från dessa arkiv i AO3. Öppna dörrar arbetar med moderatorer för att importera deras arkiv när moderatorerna saknar pengar, tid, eller andra resurser för att fortsätta upprätthålla sina arkiv själva. Det är väldigt viktigt för Öppna dörrar att vi arbetar tillsammans med moderatorerna som vill importera sina arkiv och att vi ger erkännande till skaparna av verken, samtger dem så mycket kontroll som möjligt över deras verk. Open Doors (Öppna dörrar) kommer att arbeta tillsammans med Rainne för att importera The Buffy/Giles Fanfiction Archive till en separat, sökbar samling på AO3. Som en del i att bevara arkivet i dess helhet kommer alla bilder som nu finns i The Buffy/Giles Fanfiction Archive att flyttas över till servrar hos OTW (Organisationen för transformativa verk) och bäddas in i egna verksidor på AO3.

Vi kommer att börja importera verk från The Buffy/Giles Fanfiction Archive till samlingen på AO3 efter maj.

Vad innebär detta för skapare som har verk på The Buffy/Giles Fanfiction Archive?

Vi kommer att skicka ett meddelande om importen till den e-postadress vi har för varje skapare. Vi kommer att göra vårt bästa för att kontrollera om något av verken redan finns på AO3 innan vi gör importen. Om ett verk redan finns på AO3 kommer vi att bjuda in det till samlingen i stället för att importera det. Alla verk som arkiveras å en skapares vägnar kommer att ha med dennes namn i verkets byline eller sammanfattning.

Alla importerade verk kommer att ställas in på att vara synliga enbart för inloggade AO3-användare. Så snart du gör anspråk på dina verk kan du välja att göra dem synliga för alla. Efter 30 dagar kommer alla importerade verk som ingen gjort anspråk på att göras synliga för alla besökare. Därefter stängas webbplatsen permanent ner.

Vänligen kontakta Öppna dörrar och meddela din(a) pseudonym(er) och e-postadress(er) till The Buffy/Giles Fanfiction Archive om:

  1. Du vill att vi ska importera dina verk, men behöver få meddelandet skickat till en annan e-postadress än den du använde för det ursprungliga arkivet
  2. Du redan har ett AO3-konto och redan har importerat dina verk själv.
  3. Du vill importera dina verk själv (även om du inte har ett AO3-konto ännu).
  4. Du INTE vill att dina verk ska flyttas till AO3.
  5. Det är okej för dig att vi bevarar dina verk på AO3 men du vill att vi ska ta bort ditt namn.
  6. Du har några andra frågor vi kan hjälpa dig med.

Var vänlig inkludera arkivets namn i ämnesraden på ditt e-postmeddelande. Om du inte längre har tillgång till e-postkontot som hör till ditt konto på The Buffy/Giles Fanfiction Archive, var vänlig kontakta Öppna dörrar så hjälper vi dig. Om du har publicerat verken någon annanstans, eller har ett sätt att enkelt verifiera att de är dina så är det bra. Om du inte har det kommer vi att samarbeta med moderatorn på The Buffy/Giles Fanfiction Archive för att bekräfta dina anspråk.

Vänligen läs Öppna dörrars webbsida för instruktioner om hur du

Om du fortfarande har frågor…

Om du har fler frågor, besök vanliga frågor om Öppna dörrar eller kontakta kommittén Öppna dörrar.

Vi skulle också bli glada om fans ville hjälpa oss att bevara arkivets historia, The Buffy/Giles Fanfiction Archive på Fanlore. Du behöver inte vara orolig om wiki-redigering är nytt för dig! Kolla in portalen för nya besökare, eller be Fanlore-funktionärerna om råd.

Vi är glada att kunna hjälpa till med att bevara The Buffy/Giles Fanfiction Archive!

– Öppna dörrar-teamet och Rainne


OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Open Doors

Comments are closed.