Test Suite of Fair Use Vids (Testsuite av Fair use-videoer)

Testsuiten under tilbys som støtte til Electronic Frontier Foundation (EFF) sin foreslåtte fornyelse av fritak fra DMCA (amerikansk lov for opphavsrett) for ikke-kommersielle skapere av film, som for eksempel skapere av fanvideo. Vennligst merk at disse videoene har blitt komprimert for streaming til fordel for videoseere; disse videoene ble laget for å vises på storskjerm og/eller for å bli lastet ned av publikumet.

2. august 2012. OTW (Organisasjonen for transformative verk) svarer på utstillingen som ble presentert av DVD CCAen; les vårt svar og se OTWs andre sett med utstillinger i vårt andre bildegalleri.

4. juni 2012. Francesca Coppa, Rebecca Tushnet og Tisha Turk vitner i høringer på Library of Congress; Turk presenterte utstillingene som ble huset i vårt bildegalleri.

2. mars 2012. Rachael Vaughn og Rebecca Tushnet sender inn en svarkommentar på vegne av OTW (PDF). EFF sendte også inn deres egen svarkommentar (PDF) til støtte for ulike unntak, inkludert unntaket for ikke-kommersielle remiksere.

1. desember 2011. Rebecca Tushnet, Rachael Vaughn og Francesca Coppa samarbeidet med EFF om å sende inn et forslag om å fornye DMCA-fritakene for ikke-kommersielle remiksere (PDF).

26. juli 2010. Library of Congress i USA sin avgjørelse var til fordel for DMCA-fritakene. OTW utstedte en pressemelding i respons til kjennelsen.

2. desember 2008. OTW sendte inn en svarkommentar som støttet EFFs forslag om et DMCA-fritak som tillater å ta ut filmklipp fra en DVD til bruk i ikke-kommersielle remiks-videoer, slik som fanvideoer, som blir ansett som å være fair use (PDF eller se som HTML). Electronic Frontier Foundation sin kommentar kan også lastes ned eller ses som HTML.

For mer informasjon om vår pågående beslutningspåvirkning knyttet til DMCA, vennligst se vår Legal Advocacy (Juridisk rådgivning)-side.

OTW mener at ikke-kommersielle verk som bruker eksisterende opphavsrettsbeskyttet materiale på en kreativ måte, sånn som fanvideoer, er transformative, og at transformative verk er lovlig under amerikansk åndsverklov.


Skapere av fanvideoer trenger kildemateriale av høy kvalitet for å transformere teksten

Skapere av fanvideoer manipulerer gjerne videoopptak på en rekke ulike måter: setter det i fortfilm eller sakte film, endrer farge, skjermutsnitt og zooming, legger til et utvalg ulike effekter, endrer fokuseringen. De leter derfor etter opptakene med best kvalitet, fordi de vet at disse transformasjonene vil gå ut over det visuelle; hvis du starter med dårlige opptak, så kan opptaket ende opp som umulig å se.

Under finner du en to minutter lang video på delt skjerm laget av skaper av fanvideoer og medlem av Fan Video and Multimedia Committee Tisha Turk; den venstre halvdelen var rippet, mens den andre halvdelen var funnet andre steder. Dette opptaket ble manpulert på bare én enkel måte – det ble satt i sakte film, en teknikk ofte brukt av skapere av fanvideoer – og den dårlige kvaliteten og hvor pikslete den høyre halvdelen er, blir umiddelbart veldig tydelig. Det er usannsynlig at opptaket til høyre ville gått an å se på om ytterligere effekter ble lagt til. Som fanvideoskaperne sier: “Søppel inn, søppel ut.”

Gå til bildegalleri I og bildegalleri II for å se en rekke bilder satt side-om-side som illustrerer kvalitetsforskjellene mellom rippede og ikke-rippede opptak.

Å lage fanvideoer er en lovlig kunstnerisk og kulturelt verdifull syssel som representerer et etablert og voksende fellesskap.

Women’s Work, av Sisabet og Luminosity

Fanvideoer remikser kildematerialet på en slik måte at det gir en ny fortelling, som regel ved å kommentere på eller kritisere kilden. Den mye omdiskuterte videoen “Women’s Work”, av Sisabet og Luminosity, er basert på Supernatural, en TV-serie om to brødre som jakter på monstre. Videoen inneholder nesten ikke et glimt av protagonistene; i stedet viser den bilder av kvinner fra utallige episoder, kvinner som bare er framstilt som seksualiserte, lidende eller demoniserte. En kommentator beskriver det som “en doktorgradsoppgave i kvinnehat om grunnleggende ueksaminerte fortellingsstrukturer… videoen demonstrerer eksplisitt og visceralt hvordan så mange av historiene vi kjenner til og gjenforteller avhenger av kvinners lidelse.” “Women’s Work” var omtalt i New York Magazine, og Luminosity sin fanvideo “Vogue” var sitert som “årets beste fanvideo” i 2007.

The Price, av Things With Wings

“The Price” er en fanvideo om “mannesmerte” – et ord laget av fans for å beskrive fremstillingen av “overdreven, selvsentrert, mannlig elendighet”. Mannesmerte krever at publikum identifiserer seg med en mannlig protagonist sin pompøse lidelse, heller enn de faktiske ofrene for smerte eller vold; i fortellinger av denne typen blir offeret – som regel en kvinne – fremstilt som narrativt uviktig, eller som Things With Wings sier, “mannesmerte handler hovedsakelig om kameraet – når dårlige ting skjer, hvem får et emosjonelt nærbilde?” Things With Wings forklarer videre at hun “trengte å uttrykke frustrasjonen jeg føler knyttet til den lattelige/forferdelige naturen til denne typen tropes OG den fullstendig forutsigbare (og ofte problematiske) massereaksjonen fra fans på disse tropene…” Videoen er både en kritikk av massemedias bruk av mannesmerte men også en kritikk av fanfellesskapets omfavning av disse mannlige karakterene og deres lidelse.

Å lage fanvideoer promoterer både tekniske ferdigheter og kreativitet.

This Is How It Works, av Lim

“This is How it Works” er laget nesten bilde for bilde av kildeopptak, tatt fra TV-serien Stargate Atlantis, ikke bare re-redigert, men også bearbeidet visuelt ved bruk av bilderedigeringsprogram. En pågående animasjon av numre blir generert av rytmen til bakgrunnsmusikken; dette er en del av videoens budskap om den todelte naturen til karakteren Rodney McKay, en forsker som ville være musiker. Etter at hun delte videoen skrev Lim detaljerte notater om prosessen, og forklarte nøye steg for steg hvordan hun laget effektene. “This is How it Works” viser ikke bare tekniske ferdigheter, men også kunstnerisk sans. En av Lims andre fanvideoer, “Us”, er for øyeblikket i en utstilling, Mediated, på California Museum of Photography.

Piece of Me, av Obsessive24

“Piece of Me” kombinerer på en bevisst og kunstnerisk måte glansbilder fra DVD fra Britney Spears’ videoer og andre, mørkere bilder av sangeren (fotografi i tabloidformat, og bevisst kornete YouTube-videoer) for å vise kontrasten mellom artistens projiserte selvbilde og den mer patetiske historien om utnyttelse, objektifisering og sammenbruddet offentliggjort av tabloidene. Sangen “Piece of me”, som er Spears sin egen, skal i utgangspunktet tolkes som en utfordring til en kamp: “You want a piece of me?” (Vil du prøve deg på meg?) Men Obsessive24 avslører ordenes undertrykte mening, som antyder voldeligheten ved det å bli revet i biter. Resultatet er en nesten klassisk tragisk historie hvor Spears er dratt i biter av gribber: familien hennes, Hollywood, media og oss, det konsumerende, observerende publikumet.

Fanvideoer er en form for legitim og betimelig kulturell kritikk.

Handlebars, av Seah og Margie

Seah og Margies “Handlebars” er en studie av karakteren til Doktoren i Doctor Who, i tillegg til en mer generell kommentar om makt og ansvar. Videoen begynner med bilder som illustrerer Doktorens vimsete natur, og utvikler seg gjennom de mer farlige aspektene av eventyrene hans og de små utøvelsene av makt, før den ender med bilder som viser alle voldelighetene og ødeleggelsene som han har vært årsaken til (for et større gode). Doktoren er helten i sin selvtitulerte TV-serie; videoen fungerer som en kraftfull kritikk av seriens moralsk svake punkt ved å sette hendelser som seerne allerede har sett inn i en ny kontekst. Videoen, hvor Doktorens handlinger er redusert til de mest betydningsfulle bildene, formidler kritikken av karakteren på en hard måte, spesielt i kontekst med den matchende sangteksten: “My cause is noble / my power is pure … And I can do anything with no permission … I can end the planet in a holocaust” (Min sak er nobel / min kraft er ren … Og jeg kan gjøre alt uten tillatelse … Jeg kan ende planeten i en holocaust.)

Buffy Vs. Edward, av Jonathan McIntosh

I Jonathan McIntoshs politiske remiks-video “Buffy Vs. Edward” møter den forfølgende mannlige vampyren fra Twilight feminist-ikonet Buffy, vampyrenes skrekk. Denne remiksen fra 2009 fikk mer enn 4 millioner visninger og har blitt oversatt til over 30 språk. Den har også blitt dekket av store medier som NPR, LA Times, Boston Globe, og Salon.com. McIntosh brukte mange ulike typer opptak til å lage denne remiksen, ikke bare standard DVD-ripper, men også opptak i High Definition som var store nok til at man kunne kutte andre karakterer ut av bildet (enda bedre for å konstruere en ny virkelighet.) McIntosh har siden laget “Right Wing Radio Duck”, en hit som gikk viralt hvor Donald Duck lytter til radioverten Glenn Beck og blir med i Tea Party-bevegelsen med sørgelige resultater, og “Too Many Dicks on The Daily Show,” som kritiserer Jon Stewarts mannsdominerte skribentrom.

It Depends On What You Pay, av Gianduja Kiss

Gianduja Kiss’ fanvideo fra 2009, “It Depends on What You Pay,” kritiserer den nylige TV-serien Dollhouse, en science fiction-serie hvor et selskap sletter minnene til individer (“Dukker”), bytter dem ut med nye tilpassede personligheter og leier dem ut for personlig, ofte seksuelt, bruk. Selv om dette var ment å være et urovekkende og dystopisk premiss, syntes mange kvinnelige fans at serien ikke helt forstod at det handlet om voldtekt – at sletting av minner representerer en fundamental mangel på samtykke – og at voldtekt ikke er et hyggelig tema for mange kvinnelige fans. Ved å remikse serien til en munter sang om voldtekt klippet fra The Fantasticks (som i seg selv er en markering av noe som en gang ble ansett som underholdene og som nå anses som støtende), deltar Gianduja Kiss i en diskusjon som har foregått i både bloggmiljøet og i tradisjonelle medier, og formidler meningen sin effektivt gjennom multimedia; som en feministblogger bemerket etter å ha sett videoen, “Voldtektsscenene i Dollhouse er sjelden filmet som voldtekt. De er partyscener, sportssex, elskovsscener… Fanvideoen må påtvinge seerne grusomhetene som finner sted… fordi ute av konteksten til seriens premiss er det ingenting i de fleste av disse scenene som oppfordrer seerne til å tolke scenene som noe annet enn hva de fremstår som.” For å kunne delta i denne samtalen på denne måten måtte Gianduja Kiss lage videoen med Amazon Unbox-opptak; DVD-opptak var ikke tilgjengelig på det tidspunktet.

Fanvideoer tilbyr alternative innsyn og virkeligheter

Closer av T. Jonesy og Killa

“Closer” er en Star Trek-fanvideo som seksualiserer de voldelige møtene mellom karakterene Kirk og Spock. Som Henry Jenkins bemerket i sin diskusjon om “Closer” i How to Watch a Fan-Vid (Hvordan se på en fanvideo): “[s]like verk tolker virkelig den orginale serien, men ikke på en slik måte som ville vært anerkjent av litteraturlærere. De prøver ikke bare å finne det som de opprinnelige produsentene mente. De prøver å reflektere over hypotetiske scenarioer, ta opp “hva om”-spørsmål og tilby alternative virkeligheter. Så absolutt, åpningstittelen “Closer” spør “Hva om de ikke hadde rukket fram til Vulcan i tide?” før et fiktivt scenario skapes som en respons på dette spørsmålet. Det er en foruroligende video for mange fans, men det var det som var meningen. Den trekker paralleller mellom seksuell vold og overgrepet som finner sted når noen leser tankene dine, og reflekterer også over noen av de mer kontroversielle temaene i fortellingen som fans har skrevet om Star Trek-episoden “Amok Time” i flere tiår.

“White” and Nerdy av talitha78

Skaper av fanvideoer talitha78s “‘White’ and Nerdy” responderer til en rekke debatter om rase i populærkultur som har funnet sted online gjennom å lage en fanvideo som fokuserer på Gus, en afroamerikansk karakter i TV-serien Psych. Som talitha78 forklarer, “det å sette sammen denne ble for meg en måte å jobbe med problemene mine knyttet til [fandebatter angående rase kjent som] RaceFail 2009. I likhet med Gus er jeg også en nerd med annen hudfarge enn hvit i et samfunn hvor det å være nerd ofte blir sett på som en “hvit” ting. I denne videoen ville jeg undergrave den stereotypien…” “‘White’ and Nerdy” gjør dermed etnisk usynlighet synlig, ved å vise hvordan svarte nerder blir oversett fordi de ikke passer inn i stereotypen om svarthet og nerdekultur.

The Test, av here’s luck

“The Test” kombinerer klipp fra Star Trek-filmen fra 2009 med klipp fra den originale Star Trek-serien for å visualisere en historie som allerede var godt etablert i fanfiction på den tiden: I filmen, når Spock Prime overførte minner om ødeleggelsen av Romulus til Kirk, så overførte han også uten forvarsel minner om hendelser fra den originale serien, inkludert minner om seksuell tiltrekning mellom han selv og Kirk fra hans tidslinje. Fanvideoskaperen here’s luck bruker spesialeffekter for å indikere forskjellen mellom nåværende hendelser og minner, for å antyde at bildene fra den originale serien kommer gjennom uklart og muligens ved et uhell, for å etablere romantiske og seksuelle toner i bildene, og for å konstruere et narrativ hvor Spock Prime sine minner fortsetter å sive inn i Kirk sin underbevissthet gjennom resten av filmen fra 2009. (Les ytterligere kommentarer om videoen.)