Tăng sự ảnh hưởng của bạn

Đầu tuần này, bạn đã được biết cách OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) sử dụng tiền quyên góp của bạn. Dưới đây là một vài cách bạn có thể tăng sức ảnh hưởng của mình khi quyên góp cho OTW!

Nhiều công ty như Apple, Microsoft, và Google, sẽ quyên góp một khoản tương đương nếu bạn là một nhân viên đang làm việc tại Mỹ. OTW là một tổ chức phi lợi nhuận được đăng ký tại Mỹ, điều đó có nghĩa là tổ chức đủ tư cách tham gia nhiều chương trình quyên góp tương đồng của các công ty. Nếu bạn không chắc chính sách này có thể được áp dụng cho khu vực hoặc công ty của mình, hãy tham khảo cấp trên hoặc chuyên viên thuế. Bạn có thể nhân đôi quyên góp của mình!

Bạn đã bao giờ nhìn thấy những món quà cảm ơn dễ thương của chúng tôi và nghĩ rằng, “Tôi muốn nhận được nó thật đấy, nhưng tôi không thể quyên góp nhiều như vậy được”? Tin tốt là chúng tôi chấp nhận các khoản quyên góp định kì. Bạn có thể đóng góp một khoản nhỏ hơn hàng ngày, hàng tháng, hai tháng một—miễn nó là phù hợp với chi tiêu của bạn—và tích lũy những khoản quyên góp đó để nhận những món quà cảm ơn của chúng tôi! Hãy vào trang quyên góp định kì để quyên góp, rồi sau đó cho chúng tôi biết bạn muốn tích lũy để nhận món quà nào.

OTW hoạt động hoàn toàn nhờ vào sự ủng hộ của những người như bạn. (Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về các chi tiêu dùng đến khoản quyên góp, bạn có thể tham khảo ngân sách của năm 2017.) Mọi khoản quyên góp đều giúp đỡ chúng tôi, dù nhỏ bé đến thế nào, và chúng tôi luôn trân trọng mọi sự hỗ trợ của bạn. Hãy quyên góp ngay hôm nay!

Bản tin này được dịch bởi những tình nguyện viên dịch thuật của OTW. Để biết thêm về công việc của chúng tôi, vui lòng xem trang Phiên Dịch trên transformativeworks.org.

Event

Comments are closed.