Tầm nhìn của OTW 2022-2025

OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) rất hân hạnh được chia sẻ tầm nhìn của chúng tôi với các bạn. Văn bản dưới đây sẽ là bản lề cho kế hoạch chiến lược mới của chúng tôi. Trong khoảng thời gian 12 tháng tới, chúng tôi sẽ hoàn thành các mục tiêu và kế hoạch hành động cụ thể để biến những điều sau thành hiện thực. Tuy kế hoạch cuối cùng của chúng tôi sẽ cần phải linh hoạt và thích ứng được với những thay đổi, tuyên bố tầm nhìn này là nền tảng của những gì chúng tôi muốn hướng tới để cải thiện OTW và tiếp tục cung cấp dịch vụ cho các fan.

Sứ Mệnh

OTW là một tổ chức phi lợi nhuận do fan thành lập để phục vụ lợi ích của người hâm mộ bằng cách cung cấp quyền truy cập và lưu giữ lịch sử của các tác phẩm và văn hóa fan dưới vô số hình thức. Chúng tôi tin rằng các tác phẩm fan có tính biến đổi, và các tác phẩm biến đổi là hợp pháp.

OTW đại diện cho một phong trào về các tác phẩm fan biến đổi có nguồn gốc ở nền tảng văn hóa chủ yếu của phụ nữ. OTW sẽ lưu giữ lịch sử đó với sứ mệnh của mình, đồng thời khuyến khích sự thể hiện qua những khía cạnh mới, không thuộc thị hiệu đại chúng của bản sắc văn hóa trong fandom.

Tầm Nhìn Chiến Lược

Tầm nhìn của chúng tôi đối với OTW trong ba năm tới là một tổ chức ổn định, nhất quán, có kết nối và liên tục phát triển, luôn chủ động trong vai trò đối với fandom và hơn thế nữa, đồng thời tiếp tục phục vụ người hâm mộ.

OTW sẽ sử dụng kế hoạch chiến lược này để có những cải tiến nội bộ quan trọng, giúp hỗ trợ và giữ chân các tình nguyện viên hiện tại, thu hút những người mới, đồng thời khuyến khích sự minh bạch và khả năng của OTW trong việc phục vụ đầy đủ các nhóm fan đa dạng trên toàn thế giới.

Ưu Tiên và Thử Thách

Các cuộc thảo luận về tầm nhìn trong nội bộ OTW đã xác định 6 ưu tiên chính và 5 thách thức lớn cần tập trung giải quyết trong vòng ba năm tới:

Ưu Tiên:

 • Phát Triển AO3
 • Vững Bền Nội Bộ
 • Phát Triển Quản Lý
 • Nhân Viên Được Trả Lương
 • Quan Hệ Đối Ngoại
 • Đa Dạng Hóa Gây Quỹ

Thách Thức:

 • Rời Rạc
 • Chế Độ Giữ Chân và Tuyển Dụng
 • Không Gian Đa Dạng Hóa
 • Thách Thức Pháp Lý
 • Quan Hệ Công Chúng

Những ưu tiên và thách thức này, được trình bày chi tiết hơn bên dưới, sẽ là khung sườn cho kế hoạch chiến lược của chúng tôi.

Ưu Tiên

Thảo luận về tầm nhìn của OTW đã quyết định 6 ưu tiên trước nhất của chúng tôi trong ba năm tới.

Phát Triển AO3
Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng của Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta). Điều này sẽ bao gồm khám phá việc phát triển các công cụ để ngăn chặn và chống lại sự quấy phá, giúp người dùng có được trải nghiệm tự quản lý, giúp giao diện trở nên dễ truy cập cho người dùng không nói tiếng Anh và mở rộng hỗ trợ đa phương tiện của chúng tôi. Các tính năng mới này phù hợp với lộ trình phát triển của AO3 và sẽ không làm mất đi các ưu tiên mã hóa hiện có và bảo trì liên tục.

Vững Bền Nội Bộ
OTW sẽ cải thiện tính bền vững của các ủy ban nội bộ bằng cách tập trung vào lập kế hoạch kế nhiệm, tuyển dụng đa dạng, ủy quyền, duy trì, tài liệu, quản lý xung đột và giao tiếp nội bộ.

Phát Triển Quản Lý
Chúng tôi sẽ tiếp tục sửa đổi và thực hiện các đề xuất để hình dung lại các mô hình lãnh đạo của chúng tôi đã được phát triển trong kế hoạch chiến lược 2017-2020.

Nhân Viên Được Trả Lương
Chúng tôi sẽ khám phá các mô hình để đưa vào cơ cấu tổ chức một số lượng hạn chế các vị trí nhân viên được trả lương. Các vị trí này sẽ không thay thế các vai trò tình nguyện viên, mà sẽ cung cấp cơ sở hạ tầng cần thiết để duy trì công việc của chúng tôi ổn định trong một tổ chức đa số tình nguyện viên. Một Nhân viên Quản Lý được trả lương sẽ được Hội đồng bổ nhiệm để quản lý các bước tiếp theo hướng tới việc hoạt động cùng nhân viên được trả lương.

Quan Hệ Đối Ngoại
Chúng tôi sẽ hệ thống lại quan hệ đối ngoại để nâng cao nhận thức về sứ mệnh của mình, tăng cường tính nhất quán và khả năng tiếp cận thông điệp công khai của chúng tôi, đồng thời cải thiện quan hệ công chúng bằng cách làm nổi bật tính minh bạch về OTW nói chung với cả thành viên và những người không phải thành viên.

Đa Dạng Hóa Gây Quỹ
Chúng tôi sẽ làm việc để phát triển sự ổn định tài chính của OTW bằng cách khám phá các lĩnh vực như các phương pháp gây quỹ bổ sung phi thương mại / phi quảng cáo và các cơ hội đầu tư ít rủi ro. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để đảm bảo rằng các hoạt động tài chính của chúng tôi phù hợp với các thông lệ tốt nhất dành cho các tổ chức phi lợi nhuận.

Thách Thức

Ban lãnh đạo và các tình nguyện viên của chúng tôi đã làm việc trong suốt quá trình xác định tầm nhìn để nêu rõ những thách thức mà họ thấy OTW hiện đang đối mặt hoặc phải đối mặt trong ba năm tới. Chúng tôi cam kết đối mặt với những thách thức này khi chúng tôi làm việc vì tương lai của tổ chức và chia sẻ công việc của chúng tôi một cách công khai minh bạch với các bên liên quan.

Rời Rạc
Cơ cấu của OTW có xu hướng riêng rẽ, các bộ phận khác nhau của tổ chức không thường xuyên được cung cấp thông tin và tham gia vào những công việc không liên quan trực tiếp đến mục đích của họ.

Điều này ảnh hưởng đến các dự án và sáng kiến trong toàn tổ chức, giao tiếp nội bộ, tính minh bạch, giữ chân tình nguyện viên và tính bền vững của ủy ban — rất khó để làm việc cho việc ấy không tồn tại. Khi chúng ta không thể chia sẻ nguồn lực và sự hỗ trợ giữa các bộ phận khác nhau của tổ chức, mỗi ủy ban sẽ phải tự quản lý trong trường hợp chuyển đổi lãnh đạo khẩn cấp, khối lượng công việc quá tải, v.v.

 • Để hướng tới sự bền vững, chúng tôi sẽ cải thiện giao tiếp nội bộ và tính nhất quán của chúng tôi trong toàn bộ tổ chức.
 • Các mô hình tương lai về cơ cấu quản trị và nhân sự sẽ giải quyết vấn đề thiếu liên kết này.

Chế Độ Giữ Chân và Tuyển Dụng
Nhiều ủy ban OTW của chúng tôi có tỷ lệ luân chuyển cao, và rơi vào chu kỳ tuyển dụng, đào tạo và mất người mới, có nghĩa là họ phải sớm bắt đầu tuyển dụng lại. Mối quan tâm xuyên suốt là các chu kỳ tuyển dụng không mang lại đủ tân binh để phù hợp với nhu cầu của ủy ban.

Điều này có thể gây tình trạng kiệt sức và ảnh hưởng phân bổ khối lượng công việc cho những người tình nguyện lâu năm và những người nắm giữ kiến thức (“thành viên chủ chốt”), những người hiếm khi được giảm bớt gánh nặng khối lượng công việc bởi những người mới tuyển dụng. Nó cũng ảnh hưởng đến năng lực tổng thể của ủy ban, vì việc tuyển dụng và đào tạo mất nhiều thời gian so với các công việc khác.

 • Để hướng tới sự bền vững, chúng tôi sẽ cải thiện năng suất của những tân binh chất lượng phù hợp với nhu cầu của ủy ban, giữ lại những người mới và khả năng chuyển những tân binh này vào các vị trí chịu trách nhiệm trước đây của thành viên chủ chốt.
 • Các vị trí nhân viên được trả lương, nếu có, sẽ được thiết kế để giảm bớt gánh nặng khối lượng công việc cho các thành viên chủ chốt.

Không Gian Đa Dạng Hóa
OTW đã nhận được những lời chỉ trích xác đáng khi không ưu tiên tạo ra một không gian chào đón tất cả các nhóm fan, đặc biệt là người hâm mộ Da đen và người hâm mộ da màu. Do không có hoạt động này, các công cụ, mục tiêu và chiến lược để ưu tiên sự đa dạng không được áp dụng trên tất cả các phần của OTW, dẫn đến nhiều người hâm mộ và tình nguyện viên cảm thấy không được chào đón trên AO3 và trong OTW.

Chúng tôi sẽ nỗ lực thực hiện các quy trình để tăng tính đa dạng và hòa nhập trong OTW, cho phép kết hợp các chính sách để thiết lập một hệ thống trong đó các tình nguyện viên được hoan nghênh tích cực trong OTW và được hỗ trợ đầy đủ khi đối mặt với sự phân biệt đối xử dưới bất kỳ hình thức nào.

Chúng tôi sẽ phát triển các nguồn bổ sung để thành lập hồ sơ và đánh giá các thiếu sót trong OTW, và các cơ chế mới để chủ động phát hiện ra các vấn đề mà chúng tôi có thể đã bỏ qua. Những nỗ lực này sẽ được hướng dẫn và có sự tham gia của tất cả các cấp, các tình nguyện viên từ các nguồn gốc không thuộc Mỹ, không thuộc phương Tây cũng như những người là dân tộc thiểu số ở Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác. Các con đường mà chúng tôi sẽ xem xét và lên kế hoạch để giải quyết vấn đề đa dạng và hòa nhập bao gồm:

 • Ký hợp đồng với một cá nhân hoặc tổ chức để tham vấn về các vấn đề phân biệt chủng tộc và bất bình đẳng trong OTW và các dự án của tổ chức. Các lựa chọn cho việc này sẽ được nghiên cứu bởi một Cán bộ Nghiên cứu Chuyên gia Tư vấn Đa dạng, do Hội đồng quản trị chỉ định.
 • Sử dụng các nguồn lực hiện có của OTW để giải quyết sự đa dạng bằng cách bắt đầu các nhóm tài nguyên cho tình nguyện viên. Việc thực hiện các nhóm tài nguyên này sẽ được tích hợp vào quy trình làm việc hiện tại của chúng tôi, ví dụ: bằng cách tạo các kênh trò chuyện cho các tình nguyện viên thuộc các nhóm khác nhau, những người có thể đề xuất, tư vấn, được tư vấn hoặc cung cấp thông tin về các chính sách OTW có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của họ trong OTW và các dự án của nó.
 • Mở rộng các nguồn tuyển dụng của chúng tôi để đa dạng hóa nhóm ứng viên được cân nhắc cho vai trò của chúng tôi, chẳng hạn như bằng cách đăng quảng cáo về các cơ hội tình nguyện của OTW lên các trang web không phải của OTW.
 • Tạo một môi trường thân thiện hơn bằng cách tiếp tục phát triển các tính năng để cung cấp cho người dùng nhiều quyền kiểm soát hơn đối với trải nghiệm cá nhân, chẳng hạn như tính năng chặn, lọc vĩnh viễn hoặc các tính năng tùy chỉnh khác. Các tính năng này sẽ duy trì quyền tự do ngôn luận của người dùng trên AO3 đồng thời cho phép mỗi cá nhân tự quản lý cách họ tương tác với nội dung và người dùng.

Thách Thức Pháp Lý
OTW đã quan sát và vượt qua nhiều thách thức pháp lý trong lĩnh vực các tác phẩm biến đổi, kể cả dưới hình thức luật pháp mới có nguy cơ ảnh hưởng tới lĩnh vực đó hay những cáo buộc tấn công theo luật hiện hành. Chúng tôi dự đoán rằng những thách thức pháp lý này sẽ tiếp tục xảy ra trong tương lai của chúng tôi.

Mặc dù Ban Pháp Lý của chúng tôi đang ở tuyến đầu đối phó với những thách thức này, nhưng thử thách này vẫn tác động đến tất cả các bộ phận của tổ chức khi chúng yêu cầu thay đổi Điều Khoản Dịch Vụ trong dự án của chúng tôi, các bản sửa đổi về thực tiễn nội bộ của chúng tôi với tư cách là một tổ chức phi lợi nhuận hoặc các thay đổi quy mô lớn khác.

 • Những nỗ lực bền vững của tổ chức sẽ đảm bảo năng lực cho Ban Pháp Lý mạnh mẽ của chúng tôi.
 • Các mô hình quản trị và nhân sự trong tương lai của chúng tôi sẽ đảm bảo rằng tổ chức phản ứng nhanh và linh hoạt, có thể luôn thích ứng với bối cảnh thay đổi nhanh chóng.

Quan Hệ Công Chúng
Mặc dù AO3 đã được công nhận mạnh mẽ trong nhiều cộng đồng fandom, nhưng bản thân OTW lại ít được biết đến hơn và lịch sử, mục đích và cấu trúc của chúng tôi không được hiểu biết rộng rãi. Chúng tôi thường đối mặt với những thách thức về quan hệ công chúng liên quan đến thông tin sai lệch trong các khu vực bầu cử của chính chúng tôi.

Chúng tôi sẽ nỗ lực cải thiện quan hệ công chúng bằng cách tăng cường tính minh bạch với cả thành viên và những người không phải thành viên về những gì OTW đã và đang làm. Điều này sẽ tác động tích cực đến khả năng chia sẻ thông điệp và sứ mệnh của chúng tôi với các thành phần chủ chốt, đồng thời sẽ giảm bớt sự phức tạp trong việc gây quỹ do thiếu sự rõ ràng của công chúng về vai trò của OTW. Các con đường mà chúng tôi sẽ xem xét và lập kế hoạch để mở rộng và hợp lý hóa tường thuật công khai của chúng tôi bao gồm:

 • Tăng cường giới thiệu các mục tiêu và sứ mệnh của OTW tới các thành viên — người sáng tạo tác phẩm, độc giả, nhà tài trợ, học giả và công chúng — thông qua các định dạng mới. Ví dụ: chia sẻ lịch sử, mục đích, cấu trúc và các nội dung liên quan khác của OTW trong đồ họa thông tin.
 • Khuyến khích các ủy ban khám phá khả năng tạo nội dung video công khai để giải thích công việc mà họ làm và vai trò trong OTW nói chung. Điều này có thể bao gồm hướng dẫn, giải thích, cập nhật tin tức ngắn và nội dung tương tự, có thể dễ tiếp cận hơn với một số người dùng so với phương pháp giao tiếp tập trung vào văn bản truyền thống của chúng tôi.
 • Sửa đổi chiến lược truyền thông của chúng tôi để cải thiện tính minh bạch và tăng khả năng hiển thị của OTW, và để đảm bảo rằng chúng tôi đang truyền đạt sứ mệnh và câu chuyện của mình một cách hiệu quả.

OTW là một tổ chức phi lợi nhuận mẹ của nhiều dự án, bao gồm AO3, Fanlore, Open Doors, TWC và ban Hỗ trợ pháp luật. Tổ chức chúng tôi hoạt động nhờ những người quyên góp và những fan tình nguyện. Để biết thêm về chúng tôi, xin xem trang web của OTW. Để biết thêm về đội ngũ dịch giả tình nguyện của chúng tôi, xin xem trang của ban Phiên dịch.

Announcement

Comments are closed.