Take the #IFD2024 Survey! Gör #IFD2024-enkäten!

Som en del av att fira den tionde internationella fanverksdagen är vi nyfikna på att veta hur många av er som letar efter verk av fans eller som skapar olika sorters verk av fans. Vi fick jättebra respons på enkäten vi gjorde för OTWs 16-årsjubileum i september förra året, och hoppas att många av er är villiga att delta.

Den här enkäten ställer 12 frågor som kryssrutor eller flervalsfrågor, och efterfrågar ingen information som kan avslöja deltagarnas identitet. Alla kommer att vara anonyma. Vi ber att endast de som är 18 år eller äldre deltar i enkäten.

GÖR ENKÄTEN

Enkäten kommer att vara öppen i 10 dagar (stänger den 19 februari kl 23:59 UTC), för att hedra 10-årsjubileumet av den internationella fanverksdagen. Vi kommer att dela med oss av resultatet av enkäten i en offentlig rapport i mars.

Vi hoppas att du tycker att enkäten är intressant! Snälla hjälp oss att sprida nyheten om att den är tillgänglig genom att dela länken till det här inlägget och använda taggen #IFD2024!


OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Event

Comments are closed.