Tài Chính OTW: Ngân sách năm 2023

Trong năm vừa qua, ban Tài Chính OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) tiếp tục đảm bảo hoàn thành việc thanh toán đầy đủ các chi phí của tổ chức, kê khai thuế và tuân thủ các quy trình kế toán tiêu chuẩn. Ngoài ra, chúng tôi còn đang chuẩn bị cho báo cáo tài chính năm 2022.

Đồng thời, ban cũng đang làm việc hết mình để đáp ứng các nhu cầu của OTW trong năm 2023. Sau đây, chúng tôi xin được trình bày ngân sách năm nay: (vui lòng truy cập bảng tính ngân sách năm 2023 để biết thêm thông tin chi tiết):

Chi phí năm 2023

Chi phí theo chương trình: Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta: 59,4%. Open Doors: 1,1%. Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đổi: 0,7%. Fanlore: 3,3%. Hỗ Trợ Pháp Lý: 1,1%. Tiếp cận cộng đồng qua hội nghị: 0,4% Ngân Sách Hành Chính: 18,0%. Gây Quỹ & Phát Triển: 16,0%.

Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ Của Chúng Ta)

đã chi 99.854,48 US$; còn lại 195.431,28 US$

 • Trong năm nay, tính đến ngày 28 tháng 2 năm 2023, 99.854,48 US$ đã được chi trên tổng số 295.285,76 US$ trong ngân sách.
 • 59,4% chi phí của OTW dành cho việc chi trả phí duy trì AO3. Khoản chi trả này bao gồm phần lớn chi phí liên quan tới máy chủ (bao gồm cả giao dịch mua hàng mới lẫn duy trì không gian lưu trữ và dịch vụ bảo trì sẵn có), các công cụ theo dõi hiệu suất trang web, và các giấy phép khác nhau liên quan tới hệ thống, cũng như các phí tổn khác được liệt kê sau đây (tham khảo toàn bộ chi phí chương trình).
 • Chi phí dự trù năm nay của AO3 cũng bao gồm 74.000,00 US$ để mua server mới, cùng với 77.000,00 US$ chi cho các thiết bị liên quan đến server nhằm tăng số lượng máy chủ hoạt động để đáp ứng lưu lượng truy cập trang web dự kiến trong năm.

Fanlore

đã chi 6.222,79 US$; còn lại 9.979,20 US$

 • Trong năm nay, tính đến ngày 28 tháng 2 năm 2023, 6.222,79 US$ đã được chi trên tổng số 16.201,99 US$ trong ngân sách.
 • Chi phí của Fanlore bao gồm chi phí phần cứng máy chủ tương ứng, phí bảo trì và duy trì không gian lưu trữ, cũng như các công cụ mới được áp dụng trên toàn bộ hệ thống OTW (tham khảo toàn bộ chi phí chương trình).

Transformative Works and Cultures – TWC (Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đổi)

đã chi 847,70 US$; còn lại 2.662,00 US$

 • Trong năm nay, tính đến ngày 28 tháng 2 năm 2023, 847,70 US$ đã được chi trên tổng số 3.509,70 US$ trong ngân sách.
 • Chi phí của TWC bao gồm phí duy trì trang web, xuất bản và lưu trữ, cũng như các công cụ mới được áp dụng trên toàn bộ hệ thống OTW (tham khảo toàn bộ chi phí chương trình).

Open Doors (Cửa Mở)

đã chi 2.232,86 US$; còn lại 3.293,30 US$

 • Trong năm nay, tính đến ngày 28 tháng 2 năm 2023, 2.232,86 US$ đã được chi trên tổng số 5.526,16 US$ trong ngân sách.
 • Chi phí của Open Doors bao gồm phí lưu trữ, sao lưu và phí duy trì tên miền các kho tàng tác phẩm của fan được nhập vào hệ thống dữ liệu, cũng như các công cụ mới được áp dụng trên toàn bộ hệ thống OTW (tham khảo toàn bộ chi phí chương trình).

Legal Advocacy (Hỗ Trợ Pháp Lý)

đã chi 0.00 US$; còn lại 5.258,00 US$

 • Trong năm nay, tính đến ngày 28 tháng 2 năm 2023, 0,00 US$ đã được chi trên tổng số 5.258,00 US$ trong ngân sách.
 • Chi phí của Hỗ Trợ Pháp Lý bao gồm phí đăng ký tham dự các hội nghị và phiên điều trần, cùng một quỹ dành riêng cho hồ sơ pháp lý trong trường hợp cần thiết, cũng như các công cụ mới được áp dụng trên toàn bộ hệ thống OTW (tham khảo toàn bộ chi phí chương trình).

Tiếp Cận Cộng Đồng trong các Hội Nghị

đã chi 0.00 US$; còn lại 2.000,00 US$

 • Trong năm nay, tính đến ngày 28 tháng 2 năm 2023, 0,00 US$ đã được chi trên tổng số 2.000,00 US$ trong ngân sách.
 • Chi phí dự trù bao gồm 1.000,00 US$ cho các hoạt động tiếp cận hội nghị với tư cách đại diện cho OTW, trong đó có phí bàn hội nghị, phí tham dự cho tình nguyện viên, và các tài liệu thuyết trình liên quan, cũng như 1.000,00 US$ cho quà tặng ở hội nghị (tham khảo toàn bộ chi phí chương trình).

Gây Quỹ và Phát Triển

đã chi 9.235,91 US$; còn lại 70.389,20 US$

 • Trong năm nay, tính đến ngày 28 tháng 2 năm 2023, 9.235,91 US$ đã được chi trên tổng số 79.625,11 US$ trong ngân sách.
 • Chi phí gây quỹ và phát triển của chúng tôi bao gồm phí giao dịch trả cho dịch vụ xử lý thanh toán bên thứ ba với mỗi giao dịch quyên góp, tiền mua và phí vận chuyển quà cảm ơn, cùng với phí công cụ lưu trữ cơ sở dữ liệu thành viên OTW và công cụ theo dõi liên lạc với người quyên góp và người quyên góp tiềm năng, cũng như các công cụ mới được áp dụng trên toàn bộ hệ thống OTW (tham khảo toàn bộ chi phí chương trình).

Ngân Sách Hành Chính

đã chi 21.093,22 US$; còn lại 68.079,74 US$

 • Trong năm nay, tính đến ngày 28 tháng 2 năm 2023, 21.093,22 US$ đã được chi trên tổng số 89.172,96 US$ trong ngân sách.
 • Chi phí ngân sách hành chính của OTW bao gồm phí duy trì trang web, thương hiệu, tên miền, bảo hiểm, kê khai thuế, và kiểm toán tài chính hàng năm, cũng như các công cụ liên lạc, quản lý và kế toán (tham khảo toàn bộ chi phí chương trình).

Nguồn thu năm 2023

Nguồn thu của OTW: Quyên góp từ Đợt Vận Động Tháng 4: 13,5%. Quyên góp từ Đợt Vận Động Tháng 10: 13,5%. Quyên góp khác: 54,1%. Quyên góp từ các chương trình quyên góp tương ứng: 18,9%. Thu nhập lợi tức: <0,1%. Tiền nhuận bút: <0,1%. Nguồn thu khác: <0,1%.

 • OTW được duy trì hoàn toàn nhờ sự quyên góp của các bạn—chúng tôi vô cùng cảm ơn các nhà hảo tâm hào phóng!
 • Một phần tương đối lớn các khoản quyên góp chúng tôi nhận được hàng năm đến từ hai đợt vận động quyên góp tháng 4 và tháng 10, làm nên tổng cộng khoảng 27% nguồn thu trong năm 2023. Chúng tôi cũng nhận được quyên góp từ các chương trình quyên góp tương ứng, tiền nhuận bút, và PayPal Giving Fund, là trang web quản lý quyên góp từ các chương trình như Humble BundleeBay for Charity. Nếu bạn có ý định ủng hộ chúng tôi khi mua hàng tại những trang web trên, hãy chọn “Organization for Transformative Works” là tổ chức từ thiện của mình!
 • Nhờ tấm lòng hào phóng của các bạn trong những năm qua, chúng tôi hiện có một khoản ngân sách dự phòng tương đối, có thể sử dụng để chi trả cho những giao dịch có giá trị đặc biệt lớn và chuẩn bị sẵn sàng cho các trường hợp pháp lý. Như đã trình bày, chúng tôi dự định tiếp tục nâng cấp các máy chủ AO3, đồng nghĩa với việc chi phí trang bị máy chủ và duy trì máy chủ sẽ tăng đáng kể. Đồng thời, sự phát triển của AO3 và các dự án khác của OTW cũng đòi hỏi nhiều hơn về số lượng tình nguyện viên và mức độ hỗ trợ hành chính, đồng nghĩa với tăng thêm chi phí. Bảng tính ngân sách dự trù sẽ trích ra 130.000,00 US$ từ ngân sách dự phòng để chi trả các phí tổn vượt mức thu về trong năm nay. Khoản tiền có thể được rút khi cần thiết vào bất kỳ thời điểm nào trong năm.
 • Hiện chúng tôi đã nhận 69.477,12 US$ (tính tới ngày 28 tháng 2 năm 2023); tới cuối năm nay dự kiến sẽ nhận 370.320,00 US$.

69.477,12 US$ đã nhận qua quyên góp; còn lại 300.842,88 US$

Nếu bạn có thắc mắc?

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về ngân sách hoặc về tài chính của OTW, vui lòng liên hệ Ban Tài Chính. Chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn sớm nhất có thể!

Để tải thống kê ngân sách của OTW năm 2023 dưới dạng bảng tính, vui lòng truy cập đường link này.


OTW là tổ chức phi lợi nhuận mẹ của nhiều dự án, bao gồm AO3, Fanlore, Open Doors, TWC, và Hỗ Trợ Pháp Lý OTW. Tổ chức chúng tôi được điều hành bởi các thành viên thuộc cộng đồng fan, vận hành nhờ tình nguyện viên, và duy trì hoàn toàn nhờ sự quyên góp của các nhà hảo tâm. Để tìm hiểu thêm về chúng tôi, xin hãy ghé thăm trang web của OTW. Để biết thêm về đội ngũ dịch giả tình nguyện đứng sau bản dịch này, vui lòng tham khảo trang của Ban Biên Dịch.

Report

Comments are closed.