Tài chính OTW: Ngân sách năm 2022

Trong năm vừa qua, ban Tài Chính OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) tiếp tục đảm bảo hoàn thành việc thanh toán đầy đủ các chi phí của tổ chức, kê khai thuế, và tuân thủ các quy trình kế toán tiêu chuẩn. Ban cũng đã cập nhật hệ thống sổ sách kế toán để phản ánh chính xác hơn các hoạt động tài chính của OTW. Việc chuẩn bị cho đợt kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 đang được tiến hành

Đồng thời, ban cũng đang làm việc hết mình để đáp ứng các nhu cầu của OTW trong năm 2022, và xin được trình bày ngân sách năm 2022 như sau (vui lòng truy cập bảng tính ngân sách năm 2022 để biết thêm thông tin chi tiết):

Chi phí năm 2022

Chi phí theo chương trình: Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta: 76,9%. Cửa mở: 0,4%. Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đổi: 0,3%. Fanlore: 4,0%. Hỗ Trợ Pháp Lý: 0,3%. Trợ cấp kinh phí - Sách Vidding: 0,1% Ngân sách hành chính: 10,5%. Gây quỹ: 7,5%.

Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta)

Đã chi 33.231,72 US$; còn lại 549.463,62 US$

 • Trong năm nay, tính đến ngày 28 tháng 2 năm 2022, 33.231,72 US$ đã được chi trên tổng số 582.695,34 US$ trong ngân sách.
 • 76,9% chi phí của OTW dành cho việc chi trả phí duy trì AO3. Khoản chi trả này bao gồm phần lớn chi phí liên quan tới máy chủ (bao gồm cả giao dịch mua hàng mới lẫn duy trì không gian lưu trữ và dịch vụ bảo trì sẵn có), các công cụ theo dõi hiệu suất trang web, và các giấy phép khác nhau liên quan tới hệ thống, cũng như các phí tổn khác được liệt kê sau đây (tham khảo toàn bộ chi phí chương trình).
 • Chi phí dự trù năm nay của AO3 cũng bao gồm khoản tiền 15.000,00 US$ để chi trả cho nhà thầu cung cấp dịch vụ dò soát vấn đề an ninh tiềm tàng có thể cần xử lý.
 • Chi phí của AO3 cũng bao gồm khoản tiền 430.000,00 US$ dành cho việc nâng cấp máy chủ nhằm đáp ứng lượng truy cập dự kiến sẽ tăng trưởng trong năm nay. Việc tiến hành một số hoạt động nâng cấp có thể sẽ trì hoãn sang năm sau, phụ thuộc vào nhiều tình huống khác nhau; thông tin cụ thể sẽ được cung cấp ở bản cập nhật ngân sách đăng tải trong thời gian tới.

Fanlore

Đã chi 1.051,78 US$; còn lại 29.241,62 US$

 • Trong năm nay, tính đến ngày 28 tháng 2 năm 2022, 1.051,78 US$ đã được chi trên tổng số 30.293,40 US$ trong ngân sách.
 • Chi phí của Fanlore bao gồm chi phí phần cứng máy chủ tương ứng, phí bảo trì và duy trì không gian lưu trữ (tham khảo toàn bộ chi phí chương trình).

Transformative Works and Cultures – TWC (Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đổi)

Đã chi 0,00 US$; còn lại 2.349,00 US$

 • Trong năm nay, tính đến ngày 28 tháng 2 năm 2022, 0,00 US$ đã được chi trên tổng số 2.349,00 US$ trong ngân sách.
 • Chi phí của TWC bao gồm phí duy trì trang web, xuất bản và lưu trữ (tham khảo toàn bộ chi phí chương trình).

Open Doors (Cửa Mở)

Đã chi 147,88 US$; còn lại 2.629,73 US$

 • Trong năm nay, tính đến ngày 28 tháng 2 năm 2022, 147,88 US$ đã được chi trên tổng số 2.777,61 US$ trong ngân sách.
 • Chi phí của Open Doors bao gồm phí lưu trữ, sao lưu và phí duy trì tên miền các kho tàng tác phẩm của fan được nhập vào hệ thống dữ liệu (tham khảo toàn bộ chi phí chương trình).

Legal Advocacy (Hỗ Trợ Pháp lý)

Đã chi 0,00 US$; còn lại 2.500,00 US$

 • Trong năm nay, tính đến ngày 28 tháng 2 năm 2022, 0,00 US$ đã được chi trên tổng số 2.500,00 US$ trong ngân sách.
 • Chi phí của Pháp Lý bao gồm phí đăng ký tham dự các hội nghị và phiên điều trần (tham khảo toàn bộ chi phí chương trình).

Tiếp Cận Cộng Đồng trong các Lễ Hội

Đã chi 0,00 US$; còn lại 500,00 US$

 • Trong năm nay, tính đến ngày 28 tháng 2 năm 2022, 0,00 US$ đã được chi trên tổng số 500,00 US$ trong ngân sách.
 • Chi phí dự thảo bao gồm 100,00 US$ chi cho làm tờ rơi trong các lễ hội trực tuyến và 400,00 US$ chi cho các hoạt động tiếp cận cộng đồng khác với tư cách đại diện của OTW (tham khảo toàn bộ chi phí chương trình).

Trợ cấp kinh phí cho sách nghiên cứu về Lịch sử Fanvideo của F. Coppa

Đã chi 660,00 US$; còn lại 0,00 US$

 • Trong năm nay, tính đến ngày 28 tháng 2 năm 2022, 660,00 US$ đã được chi trên tổng số 660,00 US$ trong ngân sách.
 • Khoản trợ cấp này được trích ra từ một khoản quyên góp năm 2020 cho OTW với mục đích cụ thể là chi trả các chi phí liên quan tới việc thực hiện cuốn sách của Francessca Coppa về lịch sử hoạt động làm fanvideo. Cuốn sách đã được Đại học Michigan xuất bản, và hiện có thể truy cập được trực tuyến miễn phí. Vì số tiền trợ cấp đã được sử dụng hết và đã hoàn thành mục tiêu đặt ra, hạng mục trợ cấp này sẽ được đóng lại tại đây.
 • Các chi phí còn lại bao gồm chi phí dành cho khâu soát duyệt lần cuối và tạo mục lục cho cuốn sách (tham khảo toàn bộ chi phí chương trình).

Gây quỹ

Đã chi 6.633,17 US$; còn lại 49.840,23 US$

 • Trong năm nay, tính đến ngày 28 tháng 2 năm 2022, 6.633,17 US$ đã được chi trên tổng số 56.473,40 US$ trong ngân sách.
 • Chi phí gây quỹ bao gồm phí giao dịch trả cho dịch vụ xử lý thanh toán bên thứ ba với mỗi giao dịch quyên góp, tiền mua và phí vận chuyển quà cảm ơn, cùng với phí công cụ lưu trữ cơ sở dữ liệu thành viên OTW và công cụ theo dõi liên lạc với người quyên góp và người quyên góp tiềm năng (tham khảo toàn bộ chi phí chương trình).

Ngân sách Hành chính

Đã chi 2.266,39 US$; còn lại 77.269,64 US$

 • Trong năm nay, tính đến ngày 28 tháng 2 năm 2022, 2.266,39 US$ đã được chi trên tổng số 79.536,03 US$ trong ngân sách.
 • Chi phí ngân sách hành chính của OTW bao gồm phí duy trì trang web, thương hiệu, tên miền, bảo hiểm, kê khai thuế, và kiểm toán tài chính hàng năm, cũng như các công cụ liên lạc, quản lý và kế toán (tham khảo toàn bộ chi phí chương trình).

Nguồn thu năm 2022

Nguồn thu của OTW: Quyên góp từ Đợt Vận Động Tháng 4: 21,0%. Quyên góp từ Đợt Vận Động Tháng 10: 15,8%. Quyên góp khác: 41,9%. Quyên góp từ các chương trình quyên góp tương ứng: 21,0%. Thu nhập lợi tức: <0,1%. Tiền nhuận bút: 0,1%. Nguồn thu khác: <0,1%.

 • OTW được duy trì hoàn toàn nhờ sự quyên góp của các bạn—vô cùng cảm ơn các bạn, những nhà hảo tâm hào phóng!
 • Một phần tương đối lớn các khoản quyên góp chúng tôi nhận được hàng năm đến từ hai đợt vận động quyên góp tháng 4 và tháng 10, làm nên tổng cộng khoảng 37% nguồn thu trong năm 2022. Chúng tôi cũng nhận được quyên góp từ các chương trình quyên góp tương ứng, từ tiền nhuận bút, cũng như từ Amazon Smile và PayPal Giving Fund là các trang web quản lý quyên góp từ các chương trình như Humble Bundle và eBay for Charity. Nếu bạn có ý định ủng hộ chúng tôi khi mua hàng tại những trang web trên, hãy chọn “Organization for Transformative Works” là tổ chức từ thiện của mình!
 • Nhờ tấm lòng hào phóng của các bạn trong những năm qua, chúng tôi hiện có một khoản ngân sách dự phòng tương đối, có thể được sử dụng để chi trả cho những giao dịch có giá trị đặc biệt lớn. Như đã trình bày, chúng tôi dự định tiếp tục nâng cấp các máy chủ AO3, đồng nghĩa với việc chi phí trang bị máy chủ và duy trì máy chủ sẽ tăng đáng kể. Đồng thời, sự phát triển của AO3 và các dự án khác của OTW cũng đòi hỏi nhiều hơn về số lượng tình nguyện viên và mức độ hỗ trợ hành chính, đồng nghĩa với tăng thêm chi phí. Bảng tính ngân sách dự trù sẽ trích ra 570.000,00 US$ từ ngân sách dự phòng để chi trả các phí tổn vượt mức thu về trong năm nay. Khoản tiền có thể được rút khi cần thiết vào bất kỳ thời điểm nào trong năm.
 • Hiện đã nhận 55.432,30 US$ (tính tới ngày 28 tháng 2 năm 2022); tới cuối năm nay dự kiến sẽ nhận thêm 190.290,00 US$.

55.432,30 US$ đã nhận qua quyên góp; còn lại 134.837,70 US$

Câu hỏi, thắc mắc?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về ngân sách hoặc về tài chính của OTW, vui lòng liên hệ Ban Tài Chính. Chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn sớm nhất có thể!

Để tải thống kê ngân sách của OTW năm 2022 dưới dạng bảng tính, vui lòng truy cập đường link này.


OTW là tổ chức phi lợi nhuận mẹ của nhiều dự án, bao gồm AO3, Fanlore, Open Doors, TWC, và Hỗ Trợ Pháp Lý OTW. Tổ chức chúng tôi được điều hành bởi các thành viên thuộc cộng đồng fan, vận hành nhờ tình nguyện viên, và duy trì hoàn toàn nhờ sự quyên góp của các nhà hảo tâm. Để tìm hiểu thêm về chúng tôi, xin hãy ghé thăm trang web của OTW. Để biết thêm về đội ngũ dịch giả tình nguyện đứng sau bản dịch này, vui lòng tham khảo trang của Ban Biên Dịch.

Report

Comments are closed.