Tài chính OTW: Cập nhật Ngân sách năm 2022

Trong năm nay, Ban Tài Chính OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) tiếp tục đảm bảo hoàn thành việc thanh toán đầy đủ các chi phí của tổ chức, kê khai thuế, và tuân thủ các quy trình kế toán tiêu chuẩn. Ban cũng đã cập nhật cấu trúc kế toán để phản ánh chính xác hơn các hoạt động tài chính của OTW. Việc chuẩn bị cho đợt kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 đang được tiến hành.

Đồng thời, ban cũng tập trung vào việc cập nhật ngân sách năm 2022, và xin trình bày ngân sách năm 2022 như sau (vui lòng truy cập bảng tính ngân sách 2022 để biết thêm thông tin chi tiết):

Chi phí năm 2022

Chi phí theo dự án: Archive of Our Own: 66,8%. Open Doors: 0,6%. Transformative Works and Cultures: 0,4%. Fanlore: 3,4%. Hỗ Trợ Pháp Lý: 0,7%. Tiếp cận cộng đồng: 0,1%. Trợ cấp kinh phí - Sách Vidding: 0,1%. Ngân sách hành chính: 13,5%. Gây quỹ: 14,4%.

Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta)

 Đã chi 290.688,25 US$; còn lại 85.498,19 US$

 • Trong năm nay, tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2022, 290.688,25 US$ đã được chi trên tổng số 376.186,44 US$ trong ngân sách.
 • 66,8% chi phí của OTW dành cho việc chi trả phí duy trì AO3. Khoản chi trả này bao gồm phần lớn chi phí liên quan tới máy chủ (bao gồm cả giao dịch mua hàng mới lẫn duy trì không gian lưu trữ và dịch vụ bảo trì sẵn có), các công cụ theo dõi hiệu suất trang web, và các giấy phép khác nhau liên quan tới hệ thống, cũng như các phí tổn khác được liệt kê sau đây (tham khảo toàn bộ chi phí dự án).
 • Chi phí dự tính sau cập nhật của AO3 năm nay bao gồm khoản tiền 42.000 US$ đã được dự trù dành cho việc nâng cấp máy chủ ở mức phù hợp để tiếp tục đáp ứng tăng trưởng lưu lượng truy cập, đồng thời thay thế một số thiết bị hiện có.

Fanlore

Đã chi 14.564,40 US$; còn lại 4.712,50 US$

 • Trong năm nay, tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2022, 14.564,40 US$ đã được chi trên tổng số 19.276,90 US$ trong ngân sách.
 • Chi phí của Fanlore bao gồm chi phí công cụ trích dẫn cho wiki, cùng với chi phí phần cứng máy chủ tương ứng, phí bảo trì và duy trì không gian lưu trữ (tham khảo toàn bộ chi phí dự án).

Transformative Works and Cultures – TWC (Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đổi)

Đã chi 275,00 US$; còn lại 2.074,00 US$

 • Trong năm nay, tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2022, 275,00 US$ đã được chi trên tổng số 2.349,00 US$ trong ngân sách.
 • Chi phí của TWC bao gồm phí duy trì trang web, xuất bản và lưu trữ (tham khảo toàn bộ chi phí dự án).

Open Doors (Cửa Mở)

Đã chi 1.234,42 US$; còn lại 2.225,56 US$

 • Trong năm nay, tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2022, 1.234,42 US$ đã được chi trên tổng số 3.459,98 US$ trong ngân sách.
 • Chi phí của Open Doors bao gồm phí lưu trữ, sao lưu và phí duy trì tên miền các kho tàng tác phẩm của fan được nhập vào hệ thống dữ liệu, phí vận chuyển liên quan đến bảo tồn tác phẩm fan, và chi phí phần mềm quản lý yêu cầu hỗ trợ (tham khảo toàn bộ chi phí dự án).

Legal Advocacy (Hỗ Trợ Pháp Lý)

Đã chi 0,00 US$; còn lại 4.000,00 US$

 • Trong năm nay, tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2022, 0,00 US$ đã được chi trên tổng số 4.000,00 US$ trong ngân sách.
 • Chi phí của Ban Hỗ Trợ Pháp Lý bao gồm lệ phí nộp hồ sơ và/hoặc đăng ký tham gia các hội nghị và phiên điều trần, cùng các chi phí có liên quan khác (tham khảo toàn bộ chi phí dự án).

Tiếp Cận Cộng Đồng trong các Lễ Hội

Đã chi 0,00 US$; còn lại 780,00 US$

 • Trong năm nay, tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2022, 0,00 US$ đã được chi trên tổng số 780,00 US$ trong ngân sách.
 • Chi phí dự trù bao gồm lệ phí hội viên WorldCon dành cho tình nguyện viên tham dự và đại diện OTW ở ChiCon (tham khảo toàn bộ chi phí dự án).

Trợ cấp kinh phí cho sách nghiên cứu về Lịch sử Fanvideo của F. Coppa

Đã chi 660,00 US$; còn lại 0 US$

 • Trong năm nay, tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2022, 660,00 US$ đã được chi trên tổng số 660,00 US$ trong ngân sách.
 • Khoản trợ cấp này được trích ra từ một khoản quyên góp năm 2020 cho OTW với mục đích cụ thể là chi trả các chi phí liên quan tới việc thực hiện cuốn sách của Francessca Coppa về lịch sử hoạt động làm fanvideo. Cuốn sách đã được Đại học Michigan xuất bản, và hiện có thể truy cập được trực tuyến miễn phí. Vì số tiền trợ cấp đã được sử dụng hết và đã hoàn thành mục tiêu đặt ra, hạng mục trợ cấp này sẽ được đóng lại tại đây.
 • Các chi phí còn lại bao gồm chi phí dành cho khâu soát duyệt lần cuối và tạo mục lục cho cuốn sách (tham khảo toàn bộ chi phí dự án).

Gây quỹ

Đã chi 48.796,15 US$; còn lại 32.166,00 US$

 • Trong năm nay, tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2022, 48.796,15 US$ đã được chi trên tổng số 80.962,15 US$ trong ngân sách.
 • Chi phí gây quỹ bao gồm phí giao dịch trả cho dịch vụ xử lý thanh toán bên thứ ba với mỗi giao dịch quyên góp, tiền mua và phí vận chuyển quà cảm ơn, cùng với phí công cụ lưu trữ cơ sở dữ liệu thành viên OTW và công cụ theo dõi liên lạc với người quyên góp và người quyên góp tiềm năng (tham khảo toàn bộ chi phí dự án).

Ngân sách Hành chính

Đã chi 27.985,04 US$; còn lại 48.162,28 US$

 • Trong năm nay, tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2022, 27.985,04 US$ đã được chi trên tổng số 76.147,32 US$ trong ngân sách.
 • Chi phí ngân sách hành chính của OTW bao gồm phí duy trì trang web, thương hiệu, tên miền, bảo hiểm, kê khai thuế, và kiểm toán tài chính hàng năm, cũng như các công cụ liên lạc, quản lý, lưu trữ văn bản mã hóa, và kế toán (tham khảo toàn bộ chi phí dự án).

Nguồn thu năm 2022

Nguồn thu của OTW: Quyên góp từ đợt vận động tháng 4: 46,6%. Quyên góp từ đợt vận động tháng 10: 8,3%. Quyên góp khác: 33,2%. Quyên góp từ các chương trình quyên góp tương ứng: 11,7%. Thu nhập lợi tức: <0,1%. Tiền nhuận bút: 0,1%. Nguồn thu khác: <0,1%.

 • OTW được duy trì hoàn toàn nhờ sự quyên góp của các bạn – vô cùng cảm ơn các bạn, những nhà hảo tâm hào phóng!
 • Một phần tương đối lớn các khoản quyên góp chúng tôi nhận được hàng năm đến từ hai đợt vận động quyên góp tháng 4 và tháng 10, làm nên tổng cộng khoảng 55% nguồn thu trong năm. Chúng tôi cũng nhận được quyên góp từ các chương trình quyên góp tương ứng, từ tiền nhuận bút, cũng như từ Amazon Smile và PayPal Giving Fund là các trang web quản lý quyên góp từ các chương trình như Humble Bundle và eBay for Charity. Nếu bạn có ý định ủng hộ chúng tôi khi mua hàng tại những trang web trên, hãy chọn “Organization for Transformative Works” là tổ chức từ thiện của mình!
 • Hiện đã nhận 512.358,90 US$ (tính tới ngày 31 tháng 7 năm 2022); tới cuối năm nay dự kiến sẽ nhận thêm 600.118,51 US$.

Đã nhận 512.358,90 US$; còn lại 87.759,61 US$

Câu hỏi, thắc mắc?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về ngân sách hoặc về tài chính của OTW, vui lòng liên hệ Ban Tài Chính. Sắp tới, chúng tôi cũng sẽ tổ chức một buổi trò chuyện tự do nhằm giải đáp mọi thắc mắc có thể. Tuy nhiên, buổi trò chuyện sẽ diễn ra hoàn toàn bằng tiếng Anh. Thông tin chi tiết về thời điểm tổ chức và cách thức tham dự buổi trò chuyện có trong phiên bản tiếng Anh của bản tin này.

Để tải thống kê ngân sách của OTW năm 2022 dưới dạng bảng tính, vui lòng truy cập đường link này.


OTW là tổ chức phi lợi nhuận mẹ của nhiều dự án, bao gồm AO3, Fanlore, Open Doors, TWC, và Hỗ Trợ Pháp Lý OTW. Tổ chức chúng tôi được điều hành bởi các thành viên thuộc cộng đồng fan, vận hành nhờ tình nguyện viên, và duy trì hoàn toàn nhờ sự quyên góp của các nhà hảo tâm. Để tìm hiểu thêm về chúng tôi, xin hãy ghé thăm trang web của OTW. Để biết thêm về đội ngũ dịch giả tình nguyện đứng sau bản dịch này, vui lòng tham khảo trang của Ban Biên Dịch.

Report

Comments are closed.