Tài chính của OTW: Ngân sách năm 2018

2017 lại là một năm bận rộn của ban Tài chính của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa)! Chúng tôi luôn cố gắng cải thiện năng suất của chính sách tài chính và tôn trọng thủ tục kế toán của tổ chức. Chúng tôi đã thực hiện đợt kiểm tra sổ sách đầu tiên, kết thúc vào đầu năm 2018. Bạn có thể xem ngân sách đã được kiểm tra của các năm 2015 và 2016 ở trang của ban Tài chính OTW. Chúng tôi đang chuẩn bị kiểm tra sổ sách năm 2017 trong vài tuần tới.

Không chần chừ nữa, dưới đây là bản ngân sách năm 2018 (tải xuống bảng biểu của ngân sách để biết thêm chi tiết):

Các khoản chi của năm 2018

Các khoản chi sắp xếp theo dự án: Archive of Our Own (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta): 75,1%. Open Doors (Cửa Mở): 0,4%. Transformative Works and Cultures (Những Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đổi): 0,8%. Fanlore: 1,4%. Hỗ Trợ Pháp Luật: 1,4%. Quản lý 13,5%. Gây quỹ: 7,4%.

AO3

chi 13.334,02 US$; dư 252.698,05 US$

 • Trong năm nay, 13.334,02 US$ đã được chi trên tổng 266.032,07, tính tới ngày 28 tháng 2 năm 2018.
 • 75,1% khoản chi của OTW được sử dụng để duy trì Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta), bao gồm các khoản chi cho máy chủ — gồm cả các khoản mua mới, duy trì và bảo trì máy chủ hiện thời — các công cụ giám sát hoạt động của trang web cùng với nhiều giấy phép liên quan đến hệ thống (truy cập tất cả các khoản chi của dự án).
 • Các khoản chi dự tính cho năm nay bao gồm 100.000 US$ trả cho công ty thứ ba. Chúng tôi khá hài lòng với cách họ cải tiến phần mềm Rails và Elasticsearch, và mong được tiếp tục làm việc cùng họ ở các dự án khác.
 • Ngoài phí trả cho bên thứ ba, AO3 cũng đã chi khoảng 96.000 US$ để kiểm tra toàn bộ máy chủ, bao gồm mua máy chủ mới cho các tác phẩm, bình luận, và hoạt động khác trên AO3, và một giá máy chủ mới. Các máy chủ mới sẽ làm tăng tiền thuê nơi để máy chủ, và các máy cũ sẽ được dùng lại để tạo các trang của AO3 cho người dùng .

Fanlore

chi 257,44 US$; dư 4.640,53 US$

 • 257,44 US$; đã được chi trên tổng 4.897,97 US$ trong năm nay, tính tới ngày 28 tháng 2 năm 2018.
 • Các khoản chi cho Fanlore chủ yếu được dùng để mua máy chủ, trả phí bảo trì và thuê máy chủ, cũng như các giấy phép liên quan đến dự án và miền web của Fanlore, (truy cập tất cả các khoản chi của dự án).

Transformative Works and Cultures – TWC (Những Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đổi)

chi 418,81 US$; dư 2,575,18 US$

 • 418,81 US$ đã được chi trên tổng 2.993,99 US$ trong năm nay, tính tới ngày 28 tháng 2 năm 2018.
 • Các khoản chi của TWC được phân phối cho chi phí của máy chủ, cũng như chi cho việc phát hành tạp chí và phí lưu trữ. (truy cập tất cả các khoản chi của dự án).

Open Doors (Cửa mở)

chi 94,16 US$; dư 1.162,95 US$

 • 94,16 US$ trên tổng số 1.257,11 US$ đã được chi trong năm nay, tính tới ngày 28 tháng 2 năm 2018.
 • Các khoản chi năm nay của Open Doors được dành cho chi phí duy trì, lưu trữ và tên miền cho các kho lưu trữ được nhập bởi Open Doors (truy cập tất cả các khoản chi của dự án).

Legal Advocacy (Hỗ Trợ Pháp Luật)

chi 1.500,00 US$; dư 3.500,00 US$

 • 1.500,00 US$ trên tổng số 5.000,00 US$ đã được chi trong năm nay, tính tới ngày 28 tháng 2 năm 2018.
 • Các khoản chi của ban Hỗ Trợ Pháp Luật được dành cho lệ phí khởi kiện và chi phí đi lại cho hội thảo. Chúng tôi đã chi 1.500,00 US$ vào tháng 1 cho việc khởi kiện WIPO, vì một người khác đã đăng ký tên miền quá giống tên của AO3. (truy cập tất cả các khoản chi của dự án).

Gây quỹ

chi 1.751,46 US$; dư 24.383,54 US$

 • 1.751,46 US$ trên tổng số 26.135,00 US$ trong năm nay, tính đến ngày 28 tháng 2, năm 2018.
 • Các khoản chi cho hoạt động gây quỹ của chúng tôi bao gồm phí giao dịch trả cho bên thứ ba xử lí các khoản quyên góp; phí mua quà cảm ơn và phí vận chuyển; cũng như các kho lưu trữ dữ liệu liên quan đến quyền thành viên của OTW, và theo dõi liên lạc với người quyên góp và người người quyên góp tiềm năng (truy cập các khoản chi để cho hoạt động gây quỹ ).

Quản lý

chi 2.023,59 US$; dư 45.799,81 US$

 • 2.023,59 US$ trên tổng số 47.823,40 US$ trong năm nay, tính đến ngày 28 tháng 2, năm 2018.
 • Các khoản chi cho việc quản lý OTW bao gồm máy chủ cho trang web, bản quyền, tên miền, bảo hiểm, kê khai thuế, kiểm tra sổ sách, cũng như phí cho công cụ liên lạc trong tổ chức và kê toán (truy cập tất cả chi phí quản lý).

Thu nhập năm 2018

Nguồn thu của OTW: Đợt vận động tháng 4: 36,6%. Đợt vận động tháng 10: 42,6%. Các khoản quyên góp ngoài đợt vận động: 18,3%. : 2,4%. Thu nhập từ lãi: 0,1%.

 • OTW hoàn toàn được hỗ trợ bởiquyên góp của bạn—xin cảm ơn sự hào phóng của bạn!
 • Mỗi năm, chúng tôi nhận các khoản quyên góp chủ yếu vào các đợt vận động tháng 4 và tháng 10, bao gồm khoảng 79% thu nhập năm 2018. Chúng tôi cũng nhận quyên góp từ các chương trình quyên góp tương đồng, Amazon Smile, và các quyên góp từ các chương trình như Humble Bundle được PayPal Giving Fund (Quỹ PayPal) quản lý. Nếu bạn muốn ủng hộ chúng tôi khi mua đồ từ những trang đó, xin hãy chọn
  “Organization for Transformative Works” trong danh sách các hội từ thiện!
 • Nhờ sự hào phóng của bạn trong các năm trước, chúng tôi cũng giữ một khoản dư không ít có thể được dùng khi cần thiết. Nhờ khoản này, chúng tôi có thể dựa vào các nguồn thu nhập khác để thêm vào các quyên góp của bạn. Ban Tài chính và ban Giám đốc của OTW đã chọn ra một danh sách vốn đầu tư bảo thủ cho một phần vốn của chúng tôi mà sẽ không gây rủi ro cho phần vốn ban đầu. Chúng tôi đã thực hiện việc này hơi muộn, nhưng chúng tôi rất hài lòng với chính sách đầu tư và sử dụng khoản dư hiện tại.
 • Khoản dư này cũng sẽ giúp chúng tôi trong những năm có chi phí cao hơn. Như chúng tôi đã nói trước đây, chúng tôi có ý định thay thế máy chủ cũ trong những tháng tôi, và việc này sẽ làm tăng khoảng chi của chúng tôi cho năm nay. Do khoản chi dự tính cho năm 2018 vượt hơn thu nhập khoảng 30.000 US$, chúng tôi có thể sẽ rút phần còn lại từ khoản dư khi cần thiết trong năm.
 • Chúng tôi đã thu được 12.668,54 US$ (tính đến ngày 28 tháng 2, năm 2018) và và dự kiến thu 315.631,46 US$ từ giờ đến cuối năm.

đã quyên góp 12.668,54 US$ donated; còn 315.631,46 US$

Bạn còn thắc mắc?

Nếu bạn có bất kì câu hỏi gì về ngân sách hay tài chính của OTW, xin hãy liên hệ ban Tài Chính. Chúng tôi cũng sẽ tổ chức một buổi trò chuyện qua chat mở cho cộng đồng để trả lời bất kỳ câu hỏi gì của bạn. Tuy nhiên, buổi chat này sẽ chỉ sử dụng tiếng Anh. Bản tiếng Anh của bản tin này gồm thêm thông tin về thời gian và cách tham gia buổi chat.

Để tải về bản cập nhật ngân sách năm 2018 của OTW dưới dạng bảng biểu, hãy bấm vào đường link này.

OTW là một tổ chức phi lợi nhuận mẹ của nhiều dự án, bao gồm AO3, Fanlore, Open Doors, TWC và ban Hỗ trợ pháp luật. Tổ chức chúng tôi hoạt động nhờ những người quyên góp và những fan tình nguyện. Để biết thêm về chúng tôi, xin xem trang web của OTW. Để biết thêm về đội ngũ dịch giả tình nguyện của chúng tôi, xin xem trang của ban Phiên dịch.

Announcement

Comments are closed.