Tài chính của OTW: Ngân sách năm 2017

2016 là một năm bận rộn của ban Tài chính của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa), và chúng tôi đang rất cố gắng cải thiện việc kế toán và chính sách tài chính của tổ chức. Tính toán ngân sách là một lĩnh vực khác đã được cải thiện trong những tháng qua— đặc biệt là việc cộng tác với các ban của chúng tôi để dự toán các chi phí của họ và tính đến các thay đổi bất ngờ.

Không chần chừ nữa, dưới đây là bản ngân sách năm 2017 (tải xuống bảng biểu của ngân sách để biết thêm chi tiết):
 

Các khoản chi của năm 2017

 

Các khoản chi sắp xếp theo dự án: Archive of Our Own (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta): 75.7%. Open Doors (Cửa Mở): 0.5%. Transformative Works and Cultures (Những Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đổi): 1.5%. Fanlore: 2.7%. Hỗ Trợ Pháp Luật: 1.2%. Tuyên truyền: 1.8%. Quản lý: 8.4%. Gây quỹ: 8.2%.

 

Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta)

 
chi 7,013.49 US$; dư 206,325.51 US$
 

 • Trong năm nay 7,013.49 US$ đã được chi trên tổng 213,339 US$, tính tới ngày 28 tháng 2 năm 2017.
 • 75.7% khoản chi của OTW được sử dụng để duy trì AO3, bao gồm các khoản chi cho máy chủ — gồm cả các khoản mua mới, duy trì và bảo trì máy chủ hiện thời — các công cụ giám sát hoạt động của trang web cùng với nhiều giấy phép liên quan đến hệ thống ( truy cập tất cả các khoản chi của dự án).
 • Bắt đầu từ năm ngoái, chúng tôi đã bắt đầu tìm kiếm các công ty có thể cộng tác với chúng tôi để nâng cấp hệ thống của AO3. Tới nay, chúng tôi đã hợp tác với hai công ty để chuẩn bị cho việc nâng cấp phần mềm Rails hiện đang rất cần thiết, và đang rất mong chờ mở rộng hợp đồng với các dự án khác trong năm nay.

 

Fanlore

 
Chi 312.61 US$; dư 7,174.89 US$
 

 • 312.61 US$ trên tổng số 7,487.50 US$ đã được chi trong năm nay, tính tới ngày 28 tháng 2 năm 2017.
 • Các khoản chi cho Fanlore chủ yếu được dùng để mua máy chủ, trả phí bảo trì và thuê máy chủ, cũng như các giấy phép liên quan đến dự án và miền web của Fanlore, (truy cập tất cả các khoản chi của dự án ).

 

Transformative Works and Cultures – TWC (Những Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đổi)

 
Chi 400.04 US$; dư 3982.96 US$
 

 • 400.04 US$ trên tổng số 4,383 US$ đã được chi trong năm nay, tính tới ngày 28 tháng 2 năm 2017.
 • Các khoản chi của TWC được phân phối cho chi phí của máy chủ, cũng như chi cho việc phát hành tạp chí và phí lưu trữ. (truy cập tất cả các khoản chi của dự án ).

 

Open Doors (Cửa Mở)

 
Chi 60.80 US$; dư 1,475.67 US$
 

 • 60.80 US$ trên tổng số 1,536.47 US$ đã được chi trong năm nay, tính tới ngày 28 tháng 2 năm 2017.
 • Các khoản chi năm nay của Open Doors được dành cho chi phí duy trì, lưu trữ và tên miền cho các kho lưu trữ được nhập bởi Open Doors (truy cập tất cả các khoản chi của dự án ).

 

Legal Advocacy (Hỗ Trợ Pháp Luật)

 
Chi 0 US$; dư 3,500 US$
 

 

Tuyên truyền hội thảo

 
Chi 0 US$; dư 5,000 US$
 

 • Trong năm nay 0 US$ đã được chi trên tổng số 5,000 US$, tính đến ngày 28 tháng 2 năm 2017.
 • Các chi phí tuyên truyền được dành cho việc chuẩn bị và gửi các tài liệu tuyên truyền liên quan đến OTW và các dự án của chúng tôi, để các tình nguyện viên có thể chia sẻ với các fan khác tại các hội, cũng như có thể sắp xếp một không gian rành riêng cho chúng tôi tại các lễ hội của fan (truy cập tất cả chi phí tuyên truyền ).

 

Gây quỹ

 
Chi 1,573.52 US$; dư 21,486.48 US$

 

 • 1,573.52 US$ trên tổng số 23,060 US$ trong năm nay, tính đến ngày 28 tháng 2, năm 2017.
 • Các khoản chi cho hoạt động gây quỹ của chúng tôi bao gồm phí giao dịch trả cho bên thứ ba xử lí các khoản quyên góp; mua quà cảm ơn và phí vận chuyển; cũng như các kho lưu trữ dữ liệu liên quan đến quyền thành viên của OTW, và theo dõi liên lạc với người quyên góp và người người quyên góp tiềm năng (truy cập các khoản chi để cho hoạt động gây quỹ ).

 

Quản lý

 
Chi 977.15 US$; dư 22,683.68 US$
 

 • 977.15 US$ trên tổng số 23,660.83 US$ đã được chi trong năm nay, tính đến ngày 28 tháng 2, năm 2017.
 • Các khoản chi cho việc quản lý OTW bao gồm máy chủ cho trang web, bản quyền, tên miền, bảo hiểm, kê khai thuế, cũng như quản lý dự án, liên lạc và kê toán (truy cập các khoản chi cho việc quản lý ).

 

Thu nhập năm 2017

 

Thu nhập của OTW: Đợt vận động tháng 4: 32.4%, Đợt vận động tháng 10: 42.2%. Các khoản quyên góp ngoài đợt vận động: 24.3%. Khoản quyên góp từ các chương trình quyên góp tương đồng: 1.1%.

 

 • OTW hoàn toàn được hỗ trợ bởi các khoản quyên góp của bạn—xin cảm ơn sự hào phóng của các bạn!
 • Chúng tôi nhận các khoản quyên góp chủ yếu vào các đợt vận động tháng 4 và tháng 10. Chúng tôi cũng nhận quyên góp từ các chương trình quyên góp tương đồng và Amazon Smile.
 • Ban Tài Chính của OTW đang nghiên cứu một kế hoạch lâu dài để đầu tư các khoản dự trữ hiện tại của OTW; khoản dự thu của chúng tôi có lẽ sẽ đủ để chi trả các khoản chi của năm nay mà không cần rút từ nguồn tiền dự trữ.
 • Chúng tôi đã thu được 6,839.56 US$ (tính đến ngày 28 tháng 2, năm 2017) và dự kiến thu 308,500 US$ từ giờ đến cuối năm.

 
đã quyên góp 6,839.56 US$; còn 301,660.44 US$
 

Bạn còn thắc mắc?

Nếu bạn có bất kì câu hỏi gì về ngân sách hay tài chính của OTW, xin hãy liên hệ ban Tài Chính .

Để tải về bản cập nhật ngân sách năm 2017 của OTW dưới dạng bảng biểu, hãy bấm vào đường link này

Bản tin này được dịch bởi những tình nguyện viên dịch thuật của OTW. Để biết thêm về công việc của chúng tôi, vui lòng xem trang Phiên Dịch trên transformativeworks.org.

Announcement

Comments are closed.