Tài chính của OTW: Ngân sách năm 2017

Đầu năm nay, OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) đã công khai ngân sách cho năm 2017. Vì tháng 12 cận kề, chúng tôi muốn chia sẻ với bạn tình hình tài chính từ đây cho đến cuối năm, và kế hoạch của tổ chức đã tiến triển hoặc thay đổi như thế nào so với vài tháng trước.

Ban Tài chính đang chuẩn bị cho việc kiểm toán đầu tiên của OTW, và từ đây về sau chúng tôi muốn tiến hành kiểm toán hàng năm. Vì quy mô của tổ chức và sự ủng hộ của những người quyên góp, chúng tôi muốn hoạt động kế toán càng hiệu quả và kỹ lưỡng càng tốt. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn mọi người đã đóng góp để chúng tôi có được sự ổn định tài chính cần thiết cho mọi hoạt động của tổ chức!

Chi phí năm 2017

Chi phí theo từng dự án: Archive of Our Own (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta): 72,2%. Open Doors (Cửa Mở): 0,5%. Transformative Works and Cultures (Những Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đổi): 1,1%. Fanlore: 1,8%. Hỗ Trợ Pháp Luật: 0,5%. Tuyên truyền hội thảo: 0,7%. Quản lý: 14,5%. Gây quỹ: 8,7%.

Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta)

chi 89.207,44 US$; dư 134.838,35 US$

 • Đã chi 89.207,44 US$ trên tổng số 224.045,79 US$ năm nay, tính tới ngày 31 tháng 8 năm 2017.
 • Như thường lệ, phần lớn chi phí của OTW—dự kiến 72% của năm nay—nhằm giúp duy trì AO3, bao gồm chi phí cho các máy chủ—để mua máy mới cũng như bảo trì và thuê chỗ đặt máy hiện tại—cộng thêm công việc của bên thầu khoán, các công cụ theo dõi hiệu suất của trang web, chi phí cho giấy phép và đào tạo cho việc điều hành hệ thống (truy cập mọi chi phí của dự án).
 • Chúng tôi tiếp tục hợp tác với các nhà thầu phát triển phần mềm để cải thiện kết cấu của AO3. Năm nay chúng tôi có nhiều tiến bộ, cụ thể như việc nâng cấp Rails! Xin xem ghi chú phát hành của AO3 để biết thêm chi tiết về những đợt triển khai phần mềm gần đây.

Fanlore

chi 1.389,03 US$; dư 4.299,83 US$

 • Đã chi 1.389,03 US$ trên tổng số 5.688,85 US$ năm nay, tính tới ngày 31 tháng 8 năm 2017.
 • Chi phí cho Fanlore chủ yếu được dùng để mua máy chủ, bảo trì và thuê chỗ đặt máy, cùng với nhiều giấy phép liên quan và tên miền của Fanlore (truy cập mọi chi phí của dự án).

Transformative Works and Cultures – TWC (Những Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đổi)

chi 819,81 US$; dư 2.579,93 US$

 • Đã chi 819,81 US$ trên tổng số 3.399,74 US$ năm nay, tính tới ngày 31 tháng 8 năm 2017.
 • Chi phí của TWC bao gồm chi phí của máy chủ và chi phí của việc phát hành và lưu trữ tạp chí (truy cập mọi chi phí của dự án).

Open Doors (Cửa Mở)

chi 402,25 US$; dư 1.283,52 US$

 • Đã chi 402,25 US$ trên tổng số 1.685,78 US$ năm nay, tính tới ngày 31 tháng 8 năm 2017.
 • Chi phí của Open Doors bao gồm chi phí duy trì, sao lưu và tên miền cho những kho lưu trữ được Open Doors nhập (truy cập mọi chi phí của dự án).

Legal Advocacy (Hỗ Trợ Pháp Luật)

chi 0 US$; dư 1.500,00 US$

Tuyên truyền hội thảo

chi 713,50 US$; dư 1.300,00 US$

 • Đã chi 713,50 US$ trên tổng số 2.013,50 US$ năm nay, tính tới ngày 31 tháng 8 năm 2017.
 • Chi phí tuyên truyền hội thảo được dành cho việc chuẩn bị và gửi các tài liệu quảng bá cho OTW và các dự án của tổ chức, để các tình nguyện viên có thể chia sẻ với các fan khác tại các hội thảo. Năm nay, chúng tôi đã tổ chức một cuộc gặp gỡ ở San Diego Comic-Con và một buổi thuyết trình về cơ sở hạ tầng của AO3 ở Nine Worlds (truy cập mọi chi phí tuyên truyền).

Gây quỹ

chi 12.669,94 US$; dư 14.420,00 US$

 • Đã chi 12.669,94 US$ trên tổng số 27.089,94 US$ năm nay, tính tới ngày 31 tháng 8 năm 2017.
 • Chi phí gây quỹ bao gồm phí giao dịch trả cho bên thứ ba xử lí các khoản quyên góp; quà cảm ơn và phí vận chuyển; phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về thành viên của OTW và theo dõi liên lạc với những người quyên góp và người người quyên góp tiềm năng (truy cập mọi chi phí gây quỹ).

Quản lý

chi 10.893,98 US$; dư 33.981,00 US$

 • Đã chi 10.893,98 US$ trên tổng số 44.874,98 US$ năm nay, tính tới ngày 31 tháng 8 năm 2017.
 • Chi phí quản lý OTW bao gồm chi phí duy trì trang web, bản quyền, tên miền, bảo hiểm, kê khai thuế, kiểm toán, cũng như các công cụ quản lý dự án, liên lạc và kế toán (truy cập mọi chi phí quản lý).

Thu nhập năm 2017

Thu nhập của OTW: đợt vận động tháng 4: 45,6%, đợt vận động tháng 10: 35,8%. Quyên góp ngoài đợt vận động: 17,1%. Quyên góp từ các chương trình quyên góp tương đồng: 1,5%.

 • OTW hoàn toàn được tài trợ bằng các khoản quyên góp của bạn—xin cảm ơn sự ủng hộ của bạn!
 • Chúng tôi nhận được phần lớn các khoản quyên góp từ hai đợt vận động tháng 4 và tháng 10, lên đến 81% thu nhập của chúng tôi vào năm 2017. Chúng tôi cũng được tài trợ bởi các chương trình quyên góp tương đồng và Amazon Smile.
 • Ban Tài Chính của OTW đang xem xét một kế hoạch lâu dài để đầu tư các khoản dự trữ hiện tại của OTW; dự thu của chúng tôi sẽ trang trải mọi chi phí năm nay để không cần rút từ nguồn tiền dự trữ.
 • Thu nhập đến nay là 191.014,11 US$ (tính tới ngày 31 tháng 8 năm 2017) và dự thu đến cuối năm là 321.531,62 US$.

đã quyên góp 191.014,11 US$; còn 130.517,51 US$

Bạn còn thắc mắc?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi gì về ngân sách hay tài chính của OTW, xin liên hệ ban Tài Chính. Chúng tôi cũng sẽ tổ chức một buổi trò chuyện trực tuyến (bằng tiếng Anh) để trả lời mọi câu hỏi của bạn vào ngày 15 tháng 10 từ 19:00 đến 21:00 UTC (là mấy giờ ở múi giờ của tôi?).

Chúng tôi sẽ cập nhật bài đăng này để thêm đường link đến phòng chat một vài giờ trước khi bắt đầu. Bạn nhớ ghé trò chuyện với chúng tôi, và chuẩn bị câu hỏi của bạn!

Để tải ngân sách của OTW năm 2017 dưới dạng bảng biểu, xin theo đường link này.

OTW là một tổ chức phi lợi nhuận mẹ của nhiều dự án, bao gồm AO3, Fanlore, Open Doors, TWC và ban Hỗ trợ pháp luật. Tổ chức chúng tôi hoạt động nhờ những người quyên góp và những fan tình nguyện. Để biết thêm về chúng tôi, xin xem trang web của OTW. Để biết thêm về đội ngũ dịch giả tình nguyện của chúng tôi, xin xem trang của ban Phiên dịch.

Announcement

Comments are closed.