Posts in Volunteers & Recruiting

Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 2021

Od naszego powstania w 2009, OTW (Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej) była budowana i prowadzona przez fanów. Po dziś dzień stwierdzenie to pozostaje prawdą: OTW to organizacja od fanów dla fanów, i ci właśnie fani zasilają każdy poziom OTW. W każdej jednej z naszych komisji, wolontariusze przeprowadzają fundamentalne działania, zapewniając naszym projektom ciągłość funkcjonowania i dalszy rozwój. Bez nich OTW nie mogłaby istnieć, i jesteśmy niesamowicie wdzięczni za ich kluczowo istotną pracę.