Posts in Translation Committee

Fem saker Rosa sa

Varje månad eller så, ställer OTW några frågor till en av sina volontärer om hens erfarenheter inom organisationen. Dessa inlägg utrycker varje volontärs personliga åsikter och speglar inte nödvändigtvis OTW:s åsikter eller utgör organisationens policy. Dagens frågestund är med Rosa, som är en Översättningsvolontär för Team Swedish (Team svenska). Hur passar ditt volontärarbete in i vad OTW gör? Jag översätter nyhetsinlägg och annan typ av dokumentation från engelska till svenska för OTW. Det innebär att jag hjälper till att göra det arbete som OTW gör mer tillgängligt för människor och sprida information om transformativa verk utanför den engelsktalande världen. De flesta svenskar är flytande i… Read more

Fokus på Översättning

Spotlight on OTW Translation – 140 translators translated over 1,500,000 words in 2,000 documents and 22 languages so far

Why is Translation an important part of the OTW?

Our role in the OTW is to bring official content from the OTW’s projects and committees to fans worldwide. We translate news posts, help pages, site content, emails and comments so that people who don’t speak English can have access to all the work that the rest of the OTW does.

The OTW is made up of over 500 volunteers from all over the world working in various committees—by necessity, in order to get us all working together, a lot of the OTW’s day-to-day work and output is in English. Translation’s job is to stay in touch with committees that publish content so that we can get the word out in several other languages, too.