Posts in Translation Committee

Światło na Tłumaczenia

Czemu Tłumaczenia są tak ważną cześcią OTW? Naszym zadaniem w OTW jest dostarczanie fanom na całym świecie oficjalnych treści pochodzących z projektów i komisji OTW. Tłumaczymy newsy, strony z pomocą, zawartość stron, emaile i komentarze, aby osoby niemówiące po angielsku miały dostęp do pracy, którą wykonują pozostali członkowie organizacji. Ponad 500 wolontariuszy ze wszystkich zakątków świata wspólnie tworzy różne komisje OTW. By umożliwić nam koordynację, znaczna część codziennej pracy i treści OTW jest, z konieczności, w języku angielskim. W rękach Tłumaczeń leży pozostawanie w kontakcie z komisjami publikującymi różne treści, by przetłumaczyć ich pracę również na inne języki. (Na marginesie, nie tłumaczymy prac fanowskich! Ogromne… Read more