Posts in Translation Committee

Cinc coses que ha dit Alba

Cada mes o així l’OTW fa un Q&A (Preguntes i Respostes) amb un/a dels/les nostres voluntaris/es sobre la seva experiència a l’organització. Les publicacions expressen les opinions personals de cada voluntari/a i no necessàriament representen les de l’OTW o formen part de la seva política. La publicació d’avui és amb l’Alba, voluntària a l’Equip de Català a Traducció. Com encaixa la teva feina com a voluntària amb el que fa l’OTW? Com els altres equips de traducció, el de català tradueix diversos documents relacionats amb l’OTW i els seus projectes. D’aquesta manera esdevenen més accessibles per a un major nombre de persones i es forma… Read more

Focus en Traducció

Spotlight on OTW Translation – 140 translators translated over 1,500,000 words in 2,000 documents and 22 languages so far

Why is Translation an important part of the OTW?

Our role in the OTW is to bring official content from the OTW’s projects and committees to fans worldwide. We translate news posts, help pages, site content, emails and comments so that people who don’t speak English can have access to all the work that the rest of the OTW does.

The OTW is made up of over 500 volunteers from all over the world working in various committees—by necessity, in order to get us all working together, a lot of the OTW’s day-to-day work and output is in English. Translation’s job is to stay in touch with committees that publish content so that we can get the word out in several other languages, too.