Posts in Television

युनिट बी, ट्विस्टेड सिस्टरहूड, आणि ओझ मेगाय AO3 मध्ये स्थलांतरण करीत आहेत

युनिट बी, ट्विस्टेड सिस्टरहूड, आणि ओझ मेगाय , एचबीओह ओझ संग्रह चा एक गट, Archive of Our Own – AO3 (आमचा स्वत:चा संग्रह) मध्ये स्थलांतरण करीत आहेत. या पोस्ट मध्ये: पार्श्वभूमीबद्दल थोडे स्पष्टीकरण ज्या निर्मात्यांची कार्य या संग्रहांमध्ये मध्ये होती त्यांच्या दृष्टीने याचा अर्थ काय आपल्याला अजूनही प्रश्न असतील तर आपण काय करावे पार्श्वभूमीसंदर्भात स्पष्टीकरण हे संग्रह त्यांच्या वयामुळे AO3 वर स्थलांतरित करण्यात येत आहेत. काही गोष्टी याहू! ग्रुप्स वर होस्ट केल्या गेल्या होत्या, जे आता निकामी आहे. दुसऱ्या गोष्टी जुने सॉफ्टवेयर वापरून होस्ट केले गेले आहे जे कधीही बिघडू शकते, आणि त्याची दुरुस्ती कोणीही करू शकत नाही. ओझ मेगाय भेटींची देवाणघेवाण सनकलने AO3 वर… Read more