Posts in Tag Wrangling Committee

AO3 वर ४०,००० रसिकगट साजरे करणे

टाचणखूण समितीला घोषित करताना आनंद होत आहे की आम्ही Archive of our own- AO3(आमचा स्वत:चा संग्रह) वर ४०,००० रसिकगटांचा टप्पा गाठला आहे! गेल्या काही वर्षांमध्ये आम्ही असे अनेक रसिकगट टप्पे गाठले आहेत: ५००० रसिकगट नवीन वर्षाच्या आदल्या दिवशी, २०१० १०,००० रसिकगट सप्टेंबर २०१२ मध्ये १५,००० रसिकगट एप्रिल २०१४ मध्ये २०,००० रसिकगट डिसेंबर २०१५ मध्ये २५,००० रसिकगट जून २०१७ मध्ये ३०,००० रसिकगट ऑक्टोबर २०१८ मध्ये ३५,००० रसिकगट डिसेंबर २०१९ मध्ये या वेळेस, आम्ही या पोस्ट ने साजरे करायचे ठरविले आहे, जी अधिक समजावेल की टाचणखूण समिती टाचणखूणा कशा पद्धतीने व्यवस्थापित करते ज्यामुळे AO3 वर मार्ग दाखविणे सोपे होते, त्याची वाढ होत असताना सुद्धा. आम्ही काही टिप्पण्या… Read more