Posts in Strategic Planning

Świętuj Ukończenie naszego 3-Letniego Planu Strategicznego!

W styczniu 2017 OTW (Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej) ruszyła ze swoim najpierwszym planem strategicznym. Celem planu strategicznego jest wskazanie ogólnego kierunku dla organizacji: określenie tego, co pragniemy osiągnąć, oraz w jaki sposób chcemy do tego dążyć. Plan jest podstawą zarówno dla działalności non profit, jak i tych nastawionych na zyski. Dla OTW był on szczególnie ważny, jako że przeszliśmy drogę z bycia małym start-up’em do rosnącej organizacji, posiadającej wiele ruchomych części oraz doceniony Nagrodą Hugo projekt. Mamy za sobą pełne trzy lata, podczas których pracowaliśmy naprawdę ciężko, by przekuć ten plan strategiczny w sukces. Kiedy domykamy nasz plan i wyglądamy w przyszłość, chcemy podzielić… Read more

Plan Strategii Rozwoju 2016-2019 zatwierdzony

Komisja ds. Strategii Rozwoju ma zaszczyt ogłosić, że Plan Strategii Rozwoju 2016-2019 został zatwierdzony przez Zarząd i jest gotowy do wdrożenia! Komisja jest serdecznie wdzięczna całej OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej) za cierpliwość, zaangażowanie i oddanie podczas tego procesu. OTW chce też podziękować darczyńcom i sympatykom, dzięki którym to wszystko jest możliwe. Wdrożenie planu rozpocznie się w styczniu 2016. Zapraszamy do zapoznania się z osią czasu Planu Strategii Rozwoju, by dowiedzieć się więcej o przyszłości OTW i powiązanych projektów. Oś czasu Planu Strategii Rozwoju Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej Mocniejsza infrastruktura OTW potrzebuje lepszej technologii, narzędzi, procesów, procedur i dokumentacji. Silniejszy i wydajniejszy Zarząd… Read more