Posts in OTW Sections

Bản Tin Tháng 11 Năm 2022, Số 173

I. SÁP NHẬP VÀO OPEN DOORS Trong Tháng 11, ban Open Doors (Cửa Mở) đã hoàn thành việc sáp nhập By Your Command, một kho lưu trữ cho Battlestar Galactica, và The Pony Fiction Archive, một kho lưu trữ fanfic về My Little Pony: Friendship is Magic. Ban cũng thông báo việc chuẩn bị sáp nhập Slashknot, một cộng động LiveJournal cho ban nhạc Slipknot, và The LeBeau Library, một kho lưu trữ fanfic X-Men. Hãy trông chờ một bài tổng hợp đầy đủ tất cả các đợt sáp nhập vào Open Doors trong năm vừa rồi vào đầu năm 2023 nhé! II. AT THE… Read more

Bản Tin Tháng 7 Năm 2022, Số 169

I. FANDOM IN COLOR AT FANLORE (SẮC MÀU FANDOM Ở FANLORE) Tháng 7 – tháng chủ đề Sắc Màu Fandom ở Fanlore với tiêu điểm là các trang thể loại đa dạng về nhân vật da màu, các sự kiện và cộng đồng tôn vinh nhân vật da màu, cùng các bài viết, thảo luận và các hoạt động dân sự-chính trị của cộng đồng fan xoay quanh chủng tộc và fandom – đã kết thúc một cách tốt đẹp. Bạn có thể sử dụng tag Sắc Màu Fandom tại Tumblr của Fanlore để tìm hiểu thêm về các trang và chủ đề này. (Hoặc… Read more