Posts in OTW Board

Medlemmar i OTWs styrelse som avgår

OTW (Organisationen för transformativa verk) behöver tyvärr meddela att Antonius Melisse och Natalia Griber har avgått från styrelsen. Antonius mandatperiod skulle ändå ha gått ut om några månader, så att hans plats skulle fyllas i och med detta års val. Natalia hade däremot fortfarande två år kvar på sin mandatperiod. Hennes plats kommer att läggas till antalet platser som ska fyllas i det kommande valet. Eftersom antalet tomma platser i styrelsen nu är detsamma som antalet kandidater kommer årets val till OTWs styrelse att vara obestritt. Valet kommer ändå att genomföras den 11-14 augusti och medlemmar av OTW kommer att välja tre kandidater som tjänar… Read more

Ett uttalande rörande fientliga mailattacker mot OTW-volontärer

Sedan den 3 maj har OTW (Organisationen för transformativa verk) — den icke vinstdrivande organisationen bakom Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv), Fanlore och andra projekt — fått utstå fientliga attacker som är riktade mot våra volontärer. Vi vill dela med oss av vad som händer, samt vad vi gör för att begränsa det, och hur det kan komma att påverka våra svarstider på dina frågor och vår arbetsbelastning generellt. Framförallt ber vi om ditt tålamod, för det här är en komplicerad tid för alla oss hos OTW. En okänd angripare har skickat hotfulla mail till våra volontärer med olagligt material med… Read more

Fira slutet av vår strategiska treårsplan!

I januari 2017 sjösatte OTW (Organisationen för transformativa verk) sin första strategiska plan någonsin. Avsikten med en strategisk plan är att styra organisationens övergripande inriktning: att definiera vad vi vill uppnå och hur vi vill arbeta mot det. En strategisk plan är en grundpelare för såväl ideella organisationer som vinstdrivande företag, och för OTW var det särskilt viktigt eftersom vi gick från att vara en liten nystartad grupp, till en växande organisation med massor av rörliga delar och ett Hugopris-vinnande projekt. Nu är de tre åren till ända, och vi har arbetat hårt arbete för att göra den strategiska planen framgångsrik. När vi avslutar den… Read more

Fem saker Naomi Novik har sagt

Ungefär en gång per månad kommer OTW (Organisationen för Transformativa Verk) att intervjua en av sina volontärer om dennes erfarenhet av organisationen. Inläggen uttrycker varje volontärs personliga åsikter och speglar inte nödvändigtvis OTWs åsikter eller policy. Som en del i firandet av våra 10 år har vi ett speciellt, tillbakablickande, Fem saker-inlägg den här månaden. Dagens inlägg är med Naomi Novik, som är en av grundarna av OTW, före detta styrelseledamot och för närvarande medarbetare inom kommittén för Tillgänglighet, Design och Teknologi. Det som följer är en utskrift av intervjun, något förkortad och bearbetad för tydlighetens skull. Hur var OTWs första år? Vad kommer du… Read more

Tillkännagivande av kandidater i OTWs val 2016

Tillkännagivande av kandidater OTW (Organisationen för Transformativa Verk) har nöjet att meddela att följande personer är kandidater i valet 2016 (i alfabetisk ordning efter förnamn): James Beal Kristina Busse Priscilla Del Cima Eftersom vi har två platser att fylla och tre kandidater kommer valet 2016 att innebära konkurrens—d.v.s. OTWs medlemmar kommer att rösta om vilka kandidater som ska få platserna.