OTW Announcement

Uttalelse fra styret og ledelsen ved OTW

De siste ukene har det vært intense diskusjoner om problemer som har eksistert over lengre tid med rasisme innen fandom, så vel som OTW (Organisasjonen for transformative verk) og Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) sine roller i denne problemstillingen. Vi har mottatt berettiget kritikk for å ikke vise vårt engasjement tidligere, og utallige henvendelser om å tydeliggjøre hvordan vi stiller oss til dette. Vi ønsker derfor å ta tiden til å henvende oss til våre brukere og fandom generelt.

OTW tar avstand fra rasisme og diskriminering i alle former. Vi ønsker å beklage overfor alle som har lidd under vår mangel på tiltak for å gjøre OTW og AO3 et bedre miljø for mørkhudede fans. Og vi beklager spesielt til brukere som på grunn av denne mangelen på handling har følt seg uvelkomne på AO3. Vi ønsker også å beklage overfor akademikerne vi har sitert ute av kontekst, noe som har ført til trakassering og engstelse.

Vi har hørt deres stemmer og tilbakemeldinger; vi lover å gjøre det bedre i fremtiden, slik vi har skissert i vår tiltaksplan nedenfor. Read More

Celebrate the End of our Three-Year Strategic Plan

Bli med og feire slutten på vår 3-årige handlingsplan!

I januar 2017 bega OTW (Organisasjonen for transformative verk) seg ut på sin første handlingsplan noensinne. Hensikten med denne planen var å veilede den helhetlige retningen for organisasjonen: å definere hva vi ønsker å oppnå og hvordan vi skal følge det opp. En handlingsplan er en hjørnestein i både bedrifter og ideelle organisasjoner, og dette ble spesielt viktig for OTW da vi gikk fra å være en liten gruppe i oppstarten til å bli en voksende organisasjon med mange deler og et Hugo-prisvinnende prosjekt.

Vi har nå holdt på i hele tre år, og jobbet hardt for å få denne handlingsplanen til å bli en suksess. Nå som vi avslutter denne planen og ser frem mot fremtiden, ønsker vi å dele noen av høydepunktene for hva denne planen har hjulpet OTW med å oppnå. Read More