Posts in Open Doors Committee

Elysejský klíč flyttar till AO3

Elysejský klíč, ett arkiv för fanfiction och fanart om Harry Potter, håller på att importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv). I detta inlägg: Lite bakgrundsinformation Vad detta innebär för skapare som har verk på Elysejský klíč Och vad du ska göra om du fortfarande har frågor Bakgrundsinformation Elysejský klíč är ett fanfiction-arkiv som skapades 2010 och sedan dess har underhållits av Alice O’Really, författare till verket med samma namn. Elysejský klíč flyttas till AO3 för att bevara Alice verk om hon inte längre själv kan göra det, och för att bevara verken av hennes fans som skrev hyllningar till hennes… Read more

The Common People Warehouse flyttar till AO3

The Common People Warehouse, ett arkiv för fanfiction om Marvel Comics inom genren The Common People (Det vanliga folket – TCP) håller på att importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv). I detta inlägg: Lite bakgrundsinformation Vad detta innebär för skapare som hade verk på The Common People Warehouse Och vad du ska göra om du fortfarande har frågor Bakgrundsinformation The Common People var en genre av fanfiction för Marvel Comics som skapades av Kielle och Phil Foster och fokuserar på vanliga människor i Marvel-universumet. För att bevara och hålla TCP-berättelser tillgängliga för gamla och nya fans så kommer TCP Warehouse… Read more

Open Doors (Öppna dörrar) tillkännager en ny import av verk från fanzines

Förra året tillkännagav kommittén Öppna dörrar på OTW (Organisationen för transformativa verk) flera förändringar i sitt Fan Culture Preservation Project (Projektet för fankulturers bevarande), inklusive skapandet av AO3 Fanzine Scan Hosting Project – FSHP (AO3s projekt som värd för inskannade fanzines). FSHP är ett samarbete med det fan-drivna bevarandeprojektet Zinedom, där fanfiction och fankonst som från början publicerats i tryckta fanzines importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv). Verk av fans kan importeras till AO3 med godkännande antingen från skaparna av verken eller utgivaren av fanzinet där verken publicerades. Sedan projektet avtäcktes har Öppna dörrar jobbat hårt med att effektivisera sitt… Read more

Between the Lines flyttar till AO3

Between the Lines, ett fanfictionarkiv för TV-serien På heder och samvete (JAG), håller på att importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv). I detta inlägg: Lite bakgrundsinformation Vad detta innebär för skapare som har verk på Between the Lines Och vad du ska göra om du fortfarande har frågor Bakgrundsinformation Arkivet grundades ursprungligen år 2002 av Lora_8664 som ett hem för fanfiction om På heder och samvete. Det var aktivt i nästan ett decennium innan det blev tyst år 2008. År 2020 återupplivade ivedonestranger det som ny administratör och har bevarat det för framtida generationer. Eftersom kostnaderna för sidan har ökat… Read more

Lägga till verk i Öppna dörrars samlingar

En av huvuduppgifterna för OTWs (Organisationen för transformativa verk) projekt Open Doors (Öppna dörrar) är att importera utomstående arkiv som hotas av nedläggning, till samlingar på AO3 (Vårt eget arkiv). Som en del av detta söker Öppna dörrar upp verk som redan är publicerade på AO3 för att undvika att dubbletter importeras. Hittills har arkivariens konto bjudit in det hittade verket till arkivets samling och bokmärkt verket om inbjudan inte accepteras. Efter nyligen genomförda ändringar av insamlingsprocessen har arkivarier nu möjlighet att automatiskt lägga till ett hittat verk till arkivets samling på AO3. Detta kommer endast att gälla för verk som ursprungligen fanns på ett… Read more