Posts in Open Doors Committee

Přidání nových prací do kolekcí Open Doors

Jedním z hlavních úkolů projektu OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) jménem Open Doors (Otevřené dveře) je import fanouškovských prací z ohrožených archivů do sbírek na Archive of Our Own – AO3 (Našem vlastním archivu). Část tohoto úkolu spočívá v tom, že Otevřené dveře hledají práce, které už jsou na AO3 zveřejněné, aby se předešlo duplikátům. Doteď účet archiváře poslal pozvánku pro přidání nalezené práce do archivní sbírky a v případě, že pozvánka nebyla přijata, vytvořil pro danou práci záložku. Díky nedávným změnám v procesu posílání pozvánek do sbírek ted archivář může automaticky přidat nalezenou práci do archivní sbírky na AO3. K tomu dojde jen v… Read more