Banderoll med en dagstidning med namnen och loggorna av OTW och dess projekt på sidorna. Gjord av caitie.

Nyhetsbrev för oktober 2020, nummer 151

I. TIDIGARE OCH KOMMANDE HÄNDELSER

OTWs (Organisationen för Transformativa Verk) värvningskampanj i oktober, ”Growing Together” (Att växa tillsammans), var en succé! Kampanjen var unik i och med att den inte fokuserade på ett ekonomiskt mål utan istället uppmuntrade givare att bli medlemmar i OTW eller förnya sitt OTW-medlemskap, vilket ger dem möjlighet att rösta i nästa val till OTWs styrelse i augusti. Tack vare kampanjen registrerades 2660 nya medlemmar från 69 länder och totalt 89 688,51 USD samlades in till OTW. Tack så mycket till alla som skänkte pengar eller spred informationen vidare! Kampanjen organiserades av Utveckling & Medlemskap och annonserades via nyhetsbrev med hjälp av Kommunikation, medan Översättning gjorde kampanjinläggen tillgängliga på 30 språk. Läs mer