Posts in newsletter

Newsletter číslo 145, Apríl 2020

I. ĎAKUJEME! Naša aprílová kampaň na získanie členov, “Objavenie komunity v izolácii”, mala obrovský úspech! Príspevky pre OTW (Spoločnosť pre transformatívnu tvorbu) prevýšili náš počiatočný cieľ s celkovou vyzbieranou sumou 458 501 USD od 14 905 darcov z 96 krajín. To je o 328 501 USD a 253% viac ako náš pôvodný cieľ.