Posts in newsletter

Newsletter číslo 151, Október 2020

I. PREDOŠLÉ A NADCHÁDZAJÚCE UDALOSTI Októbrová kampaň na získanie členov OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu), “Rastieme spolu”, zožala úspech! Táto kampaň bola jedinečná v tom, že nebola zameraná na peňažný zisk, ale namiesto toho sa snažila posmeliť darcov, aby sa stali členmi OTW alebo si obnovili svoje členstvo. To im potom umožní voliť v budúcich augustových voľbách do Predstavenstva OTW. Vďaka tejto kampani sa zaregistrovalo 2660 nových členov zo 69 krajín a vyzbieralo sa 89 688,51 USD pre OTW. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli a informovali o kampani! Kampaň bola koordinovaná výborom pre Rozvoj a členstvo a inzerovaná v novinkách za pomoci výboru pre Komunikáciu, zatiaľ… Read more