Posts in Legal Committee

El cas contra l’ús de llicències per a les obres de fans

A mida que les obres de fans s’han fet més populars i la idea de la creació d’obres per part dels fans ha esdevingut més i més corrent, la legalitat de les obres de fans s’ha convertit en un tema popular per als articles de blogs i mitjans de comunicació. Alguns d’aquests articles reflecteixen interpretacions de la llei de copyright nord-americana que són discutibles o simplement incorrectes. Els escriptors i escriptores ‒particularment aquells/es que prenen com a referència exemples recents d’obres de fans “comercialitzades”‒ ignoren o resten importància a la doctrina d’ús legítim del copyright, o busquen maneres de conciliar la creació d’obres de fans… Read more