Posts in international fanworks day

Ngày Quốc Tế các Tác Phẩm của Fan Năm 2022 Đang Đến Gần!

Bạn đã sẵn sàng chưa? Ngày Quốc Tế các Tác Phẩm của Fan chỉ còn cách chúng ta đúng một tháng nữa! Ngày Quốc Tế các Tác Phẩm của Fan (gọi tắt là “IFD” theo tên tiếng Anh) được OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) định ra vào năm 2014 nhằm tôn vinh mọi loại hình sáng tác của cộng đồng fan, và được tổ chức hàng năm vào ngày 15 tháng 2. Đây là năm thứ 8 chúng ta đón mừng IFD!

Ngày Quốc Tế các Tác Phẩm của Fan 2021 sắp tới rồi!

Lại sắp đến dịp đó rồi: Ngày Quốc Tế các Tác Phẩm của Fan (hoặc “IFD”, từ viết tắt của sự kiện này trong tiếng Anh) đang ngày một gần hơn! Được tổ chức hàng năm vào 15/2, chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều cho sự kiện này để chào đón các bạn!