Posts in international fanworks day

आंतरराष्ट्रीय रसिककृती दिवस २०२४ लवकरच येत आहे!

वेळ किती पटकन जातो! आम्ही OTW (परिवर्तनात्मक रसिक-कला मंडळ) मध्ये आंतरराष्ट्रीय रसिककृती दिनाचा दहावा वर्धापनदिन सुद्धा साजरा करतोय. दर वर्षी फेब्रुवारी १५ ला, ज्या दिवशी, दहा वर्षांपूर्वी, Archive of Our Own – AO3 (आमचा स्वतःचा संग्रह) ने आपली दशलक्षावि रसिककृती साजरी केली, त्यादिवशी रसिकगत एकत्र येऊन आंतरराष्ट्रीय रसिककृती दिवस आणि रसिककृतींचे विविध प्रकार– कथा, कला, चित्रफीत, मासिके, मेटा, आणि अजून बरेच–आणि त्यांचे जगभरातील रसिक समुदायांमधील महत्व साजरा करतात. आम्हाला आपला रसिकगटांमधील अनुभव ऐकायला खूप आवडेल–रसिक म्हणून, निर्माते म्हणून, समुदायाचा एक हिस्सा म्हणून. ह्या आंतरराष्ट्रीय रसिककृती दिवस थिम आहे १०: आपल्यासाठी रसिकगटाबद्दलच्या दहा सगळ्यात महत्वाच्या गोष्टी सांगा, रसिकगटामध्ये घालवलेल्या मागच्या दहा वर्षातले हायलाईट सांगा, किंवा, आपल्याला… Read more

आंतरराष्ट्रीय रसिक-कार्य दिवस २०२२ लवकरच येत आहे

तयार व्हा: आंतरराष्ट्रीय रसिक-कार्य दिवस फक्त एका महिन्यावर आला आहे! आंतरराष्ट्रीय रसिक-कार्य दिवस (किंवा थोडक्यात “IFD”, त्याचे लघुनाम) हा OTW (परिवर्तनात्मक रसिक-कला मंडळी) द्वारा २०१४ मध्ये स्थापित झाला. सर्व प्रकारची रसिक-कार्य साजरे करण्याची ही एक संधी आहे, व दरवर्षी १५ फेब्रुवारी ला हा दिवस साजरा होतो. या वर्षी आपण ८वा वार्षिक IFD साजरा करीत आहोत!

आंतरराष्ट्रीय रसिक-कार्य दिन २०२१ येत आहे

जवळजवळ ती वेळ आली आहे: आंतरराष्ट्रीय रसिक-कृती दिन (किंवा “IFD” स्वल्प रुपामध्ये, त्याचे इंग्रजीतील एक्रोनिम) हा लवकरच येत आहे! दर वर्षी १५ फेब्रुवारी ला असलेल्या या दिनी, आम्ही खूप काही नियोजित केले आहे आणि आपण हा साजरा करण्यास आम्हास सामिल व्हाल अशी आम्ही आशा करतो!

आंतरराष्ट्रीय रसिककृती दिवस २०२० लवकरच येत आहे

वर्षाची ती वेळ पुन्हा असेल: आंतरराष्ट्रीय रसिककृती दिवस हे जवळजवळ येथे आहे! आम्ही १५ फेब्रुवारी रोजी आंतरराष्ट्रीय रसिककृती दिन साजरा करतो, जे या वर्षी शनिवारीला पडेल. २०२० हा आपला सहावा वार्षिक उत्सव आहे आणि आम्ही ही परंपरा कायम ठेवण्यासाठी खूप उत्साही आहोत!