Posts in Financial Support

Abril 2024 Kampanya Para Sa Pagiging Kaanib: Maraming Salamat sa Inyong Pagtangkilik

Tapos na ang pang-Abril na Kampanya Para Sa Pagiging Kaanib ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) at ikinagagalak naming sabihin na natapos ito nang may kabuuang halaga na US$207,088.91, lagpas sa aming hinahangad na halaga na US$50,000.00. Ang mga donasyong ito ay nagmula sa 6,073 katao galing sa 70 na bansa: maraming salamat sa bawat isa inyo, pati na rin sa mga nagpaskil at nagbahagi ng balita tungkol sa kampanya! Ikinatutuwa rin namin na 5,206 na mga nagkaloob ng donasyon ang pumili na kumuha o magpanumbalik ng kanilang mga pagkakaanib. Hindi mapapanatili ang OTW kung wala ang mga miyembro nito mula sa iba’t ibang… Read more

Kampanya sa Pagiging Kaanib Ngayong Abril 2024: Panatilihing Ligtas ang mga Hangang-Katha

Nakakumpleto ng dalawang sarbey ang OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) kamakailan kasama ang aming mga project user upang mas higit pang malaman kung ano ang kanilang nalalaman tungkol sa aming ginagawa. Sa aming Ika-16 na Anniversary Survey, 87% ng 67,474 na mga tagahangang tumugon ang nagsabi na hindi nila kailanman narinig ang tungkol sa Open Doors ng OTW. Gayunpaman, sa aming International Fanworks Day (IFD, Pandaigdigang Araw ng mga Hangang-Katha) lampas 60% ng mga kumuha ng sarbey ang nagsabi na alam nila na pinapanatili ng OTW ang mga artsibo ng fandom, subalit 28% lamang ang nakakaalam na tumutulong din kami sa pagpapanatili ng mga… Read more

Oktubre 2023 Kampanya sa Pagiging Kaanib: Maligayang Pagdating, Mga Bagong Miyembro!

Tapos na ang aming kampanya sa pagiging kaanib sa Oktubre, at ikinagagalak naming ihayag na nagkaroon kami ng 6,113 na miyembro nitong mga nakaraang araw! Nagkaroon ng kontribusyon mula sa 74 na bansa para sa kabuuang US$192,743.11. Bagamat tapos na sa ngayon ang kampanya sa pagiging kaanib, maaari pa rin kayong maging miyembro anumang oras sa buong taon. At sa pagsali bago ang ika-30 ng Hunyo 2024, sa ganap na 23:59 UTC, magkakaroon kayo ng karapatang bumoto sa aming taunang halalan para sa Lupon ng mga Tagapangasiwa ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) sa Agosto sa susunod na taon. Habang abala ang aming pangkat… Read more

Oktubre 2023 Kampanya sa Pagiging Kaanib: Ang Kahulugan ng Pagiging Kaanib

Matapos hindi gumana ang Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan), Fanlore, at aming form para sa donasyon nang dahil sa pag-atake sa pamamagitan ng DDoS noong Hulyo, maraming tagahanga ang tumulong sa pamamagitan ng pagbibigay donasyon sa mga sumunod na buwan. Labis naming pinahahalagahan ang inyong kabutihang-loob at pagnanais na rumesponde sa mga pag-atake na nagpapakita ng inyong suporta. Nakatanggap kami ng 35% na pagtaas sa mga donasyon noong Hulyo at Agosto 2023 kumpara noong Hulyo at Agosto 2022. Dahil dito, sa kasagsagan ng aming kampanya sa pagiging kaanib ngayong Oktubre, nais namin kayong hikayatin na maging miyembro ng OTW (Organisasyon para… Read more

Kampanya para sa Pagiging Kaanib sa Abril 2023: Maraming Salamat sa Iyong Suporta

Tapos na ang Kampanya para sa Pagiging Kaanib ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) ngayong Abril, at natutuwa kaming sabihin na nakalikom kami ng kabuuang US$252,343.98, mas higit pa sa aming inaasahan na US$50,000.00. Ang donasyong ito’y mula sa 7,852 katao mula sa 71 na bansa: maraming salamat sa bawat isa sa inyo, pati na rin sa mga nagpaskil at nagbahagi ng balita tungkol sa kampanya! Lalo kaming natutuwa na 6,450 sa mga nagkaloob ng donasyon ang piniling maging o mag-renew ng kanilang pagiging miyembro ng OTW gamit ang kanilang donasyon. Hindi mabubuo ang OTW kung wala ang mga miyembro at tagagamit nito sa… Read more