Posts in Financial Support

Kampanya para sa Pagiging Kaanib sa Abril 2023: Maraming Salamat sa Iyong Suporta

Tapos na ang Kampanya para sa Pagiging Kaanib ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) ngayong Abril, at natutuwa kaming sabihin na nakalikom kami ng kabuuang US$252,343.98, mas higit pa sa aming inaasahan na US$50,000.00. Ang donasyong ito’y mula sa 7,852 katao mula sa 71 na bansa: maraming salamat sa bawat isa sa inyo, pati na rin sa mga nagpaskil at nagbahagi ng balita tungkol sa kampanya! Lalo kaming natutuwa na 6,450 sa mga nagkaloob ng donasyon ang piniling maging o mag-renew ng kanilang pagiging miyembro ng OTW gamit ang kanilang donasyon. Hindi mabubuo ang OTW kung wala ang mga miyembro at tagagamit nito sa… Read more

Abril 2023 Kampanya para sa Pagiging Kaanib: Sama-sama Tayong mga Tagahanga!

Heto na—panahon na naman ng Kampanya para sa pagiging kaanib ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) na ginaganap ng dalawang beses kada taon! Magmula nang itinatag ito noong 2007, umaasa ang OTW sa suporta ng mga tagahangang tulad mo. Ang suportang ito ay mula sa oras na ginugugol ng mga boluntaryo at ang pagiging mapagbigay ng aming mga kaanib at mga nagkaloob ng donasyon. Bisitahin ang aming nakapaskil na badyet upang alamin ang ambag ng iyong mga donasyon sa aming mga gawain ngayong taon at, kung kakayanin, i-click ito upang makapagbigay ng donasyon. Nasasabik kaming magkaroon ng mga bagong regalo bilang pasasalamat sa mga… Read more

Kampanya sa Pagiging Kaanib sa Oktubre 2022: Pagdiriwang ng ating mga Naisakatuparang Hangarin

Panahon na naman ng pangangampanya ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) para sa mga nais maging kaanib ngayong Oktubre, at ikalulugod namin ang inyong suporta! Pinapatakbo ng mga boluntaryo at pinopondohan ng inyong mga donasyon ang buong OTW at ang aming mga proyekto. Napupunta ang bawat malilikom na dolyar sa pagpapanatili ng aming mga server, pagsuporta sa aming trabaho, at pagsulong ng aming misyon na protektahan at itaguyod ang mga hangang-katha at kultura ng mga tagahanga. Tingnan ang aming pinakabagong paskil ukol sa badyet para sa karagdagang impormasyon kung paano ginagastos ang aming pondo. Bukod sa pagsuporta sa aming trabaho, maaaring makatanggap ng mga… Read more