Posts in Finance Reports

Finanse OTW: Budżet 2018

2017 był kolejnym pracowitym rokiem dla zespołu Finansów OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej)! W dalszym ciągu poprawialiśmy efektywność zasad finansowych organizacji oraz przestrzeganie standardów praktyk rachunkowych. Rozpoczęliśmy nasz pierwszy audyt sprawozdań finansowych, który zakończył się na początku 2018 roku. Na stronie Finansów OTWmożesz sprawdzić nasze zaudytowane sprawozdania finansowe z lat 2015 i 2016. W tym momencie przygotowujemy się do audytu naszych sprawozdań finansowych z 2017 roku, który powinien rozpocząć się w ciągu kilku tygodni. Bez zbędnego przeciągania, oto nasz budżet na rok 2018 (ściągnij arkusz budżetu aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje):

Finanse OTW: Aktualizacja Budżetu na rok 2017

Wcześniej tego roku, OTW (Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej, opublikowała swój budżet na 2017. Grudzień zbliża się coraz bardziej, chcielibyśmy przedstawić ci aktualizację naszych perspektyw finansowych na resztę roku oraz jak rozwinęły się lub zmieniły nasze plany sprzed kilku miesięcy. Nasz zespół Finansów przygotowuje się obecnie na pierwszą rewizję sprawozdań finansowy, która mamy nadzieję, stanie się w przyszłości regularnym, corocznym procesem. Biorąc pod uwagę wielkość naszej organizacji i hojność naszych darczyńców, ważnym dla nas jest upewnienie się, iż nasza księgowość i wewnętrzne kontrole są na tyle wydajne, na ile mogą być. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że mamy stabilność i dochód wymagany do realizacji tego przedsięwzięcia. Dziękujemy… Read more