Finanse OTW: Aktualizacja Budżetu 2020

Na przestrzeni 2020 roku, zespół Finansów OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej) w dalszym ciągu sprawdzał transakcje finansowe organizacji pod względem ich dokładności i kompletności. Dodatkowe zadania obejmowały opłacanie rachunków, ukończenie audytu finansowego za rok 2019 i upewnianie się, że standardowe procedury księgowości zostały dochowane.

W międzyczasie, zespół pilnie pracował również nad aktualizacją budżetu na rok 2020 i z dumą przedstawia ją tutaj! (uzyskaj dostęp do skoroszytu budżetu 2020, by zapoznać się z bardziej szczegółowymi informacjami): Czytaj więcej

Finanse OTW: Zaktualizowany Budżet 2019

Wcześniej tego roku, OTW (Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej) opublikowała swój budżet na 2019. Wraz ze zbliżającym się końcem roku, chcielibyśmy zaktualizować informacje dotyczące naszej aktywności finansowej na jego resztę, a także postępu i zmian w naszych planach.

Nasz zespół Finansów kontynuuje śledzenie działalności finansowej OTW, przygotowuje sprawozdania finansowe i raporty oraz upewnia się, że wszystko odpowiada rachunkowym standardom i regulacjom. Pracowaliśmy nad poprawieniem i udokumentowaniem naszych procesów, pomagaliśmy zaplanować finansową przyszłość OTW i jesteśmy blisko zamknięcia corocznego audytu naszych sprawozdań finansowych z 2018 roku. Czytaj więcej

Finanse OTW: Budżet 2019

2018 był kolejnym pracowitym i produktywnym rokiem dla zespołu Finansów OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej). Kontynuowaliśmy naszą pracę za kulisami, dbając o to, by wszystkie rachunki były zapłacone, dokumentacja się zgadzała, a standardowe procedury księgowe zostały dopełnione. Ruszyliśmy także z przygotowaniami do przedstawienia sprawozdań finansowych i audytu za rok 2018! A teraz prezentujemy budżet na rok 2019 (uzyskaj dostęp do skoroszytu budżetu, by zapoznać się z bardziej szczegółowymi informacjami): Czytaj więcej