Posts in Finance Reports

OTW Финансии: Ажуриран буџет за 2020

Во текот на 2020, тимот за финансии на OTW (Организација за трансформативни дела) продолжи да ги разгледува финансиските трансакции за да ја провери нивната точност и комплетност. Дополнителните задачи вклучуваа плаќање на сметките, завршување на ревизијата на финансиите за 2019 и осигурување дека се запазени стандардните сметководни процедури. Во меѓувреме, тимот исто така вредно работеше да го ажурира буџетот за 2020 и со гордост го претставува тука! (проверете го Excel документот за буџетот за 2020 доколку сакате подетални информации):