עדכון לתקציב הארגון לשנת 2020

במהלך 2020, ועדת הפיננסים של OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) עברה על העסקאות והתשלומים שהארגון ביצע כדי להבטיח את רישומן באופן מדויק ושלם. בנוסף, הוועדה שילמה את החשבונות של הארגון, השלימה את הדו"חות הכספיים של שנת 2019 והמשיכה בניהול השוטף של כספי הארגון, והכול בהתאם לתקני הנהלת חשבונות.

תוך כדי זה, הצוות שקד על הכנת עדכון התקציב לשנת 2020, והרי הוא לפניכן. (גשו לגיליון הנתונים של תקציב 2020 כדי לקבל מידע מפורט יותר): קרא/י עוד

עדכון תקציב הארגון לשנת 2019

מוקדם יותר השנה, ה-OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) פרסם את תקציבו לשנת 2019. כעת, כשסוף השנה מתקרב, ברצוננו לפרסם עדכון לפעילותנו הכלכלית לשאר השנה, ולתאר כיצד התכניות שלנו השתנו או התקדמו.

הצוות הפיננסי שלנו ממשיך לעקוב אחר המצב הכלכלי של ה-OTW, להכין דו"חות כספיים ולהבטיח שפעילותנו מתבצעת בהתאם להנחיות ולתקנות ניהול חשבונות. בנוסף לשיפור תהליכים ותיעודם, ועדת פיננסים עוזרת ל-OTW לתכנן את עתידו הכלכלי, ובקרוב תסכם את ביקורת הדו"חות הכספיים לשנת 2018. קרא/י עוד

תקציב הארגון לשנת 2019

2018 הייתה עוד שנה עסוקה ופורה לוועדת הפיננסים של ה-OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות). המשכנו לעבוד מאחורי הקלעים כדי לוודא שהחשבונות משולמים, שספרי החשבונות שלנו מדוייקים ושאנו עומדים בנהלי ניהול חשבונות סטנדרטיים. כמו כן, אנו בעיצומן של ההכנות לקראת ביקורת הדו"חות הכספיים של שנת 2018!

וכעת נעבור לתקציב שלנו לשנת 2019 (גשו לגיליון התקציב לקבלת מידע מפורט יותר): קרא/י עוד