Posts in Finance Reports

کمیته ی مالی OTW: بودجه سال 2021

در طول سال گذشته ، تیم مالی OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) برای اطمینان از پرداخت صورتحسابهای سازمان، ارائه اظهارنامه های مالیاتی و برآورده کردن پروسه های استاندارد حسابداری کار خود را ادامه داده است. آماده سازی برای حسابرسی صورتهای مالی سال 2020 در حال حاضر ادامه دارد! این تیم همچنین با پشتکار برای برآورده کردن نیازهای OTW در سال 2021 تلاش کرده و مفتخر است بودجه امسال را به شما ارائه کند (برای اطلاعات دقیق تر به صفحه گسترده بودجه 2021 مراجعه کنید):