Posts in Finance Reports

OTW Финанси: Бюджет за 2021 г.

През последната година Комитетът по финанси на OTW (Организанизация за преобразуващи произведения) продължи да работи, за да гарантира, че всички сметки и данъци на организацията са платени и всички счетоводни стандарти са спазени. Подготовката за одита на финансовите отчети за 2019 г. тече в момента! Освен това екипът усърдно работи да покрие нуждите на OTW за 2021 г. и гордо представя тазгодишния ни бюджет (тук можете да намерите електронната таблица с бюджета за 2021 г. за повече информация):

OTW Финанси: Актуализация на Бюджет 2020

През 2020 г. комитет Финанси на OTW (Организанизация за преобразуващи произведения) продължи да проверява точността и пълнотата на финансовите операции на организацията. Наред с това комитетът също плаща дължимите сметки, работи за завършване на одита на финансовите отчети за 2019 г. и следи за спазването на всички стандартни счетоводни процедури. Междувременно, комитетът усърдно работи и по актуализацията на бюджета за 2020 г. и с гордост ви я представя тук! (Тук можете да намерите електронната таблица с бюджета за 2020 г. за повече информация):