Posts in Finance Committee

Tài Chính OTW: Ngân sách năm 2023

Trong năm vừa qua, ban Tài Chính OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) tiếp tục đảm bảo hoàn thành việc thanh toán đầy đủ các chi phí của tổ chức, kê khai thuế và tuân thủ các quy trình kế toán tiêu chuẩn. Ngoài ra, chúng tôi còn đang chuẩn bị cho báo cáo tài chính năm 2022. Đồng thời, ban cũng đang làm việc hết mình để đáp ứng các nhu cầu của OTW trong năm 2023. Sau đây, chúng tôi xin được trình bày ngân sách năm nay: (vui lòng truy cập bảng tính ngân sách năm 2023 để… Read more

Tài chính OTW: Ngân sách năm 2022

Trong năm vừa qua, ban Tài Chính OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) tiếp tục đảm bảo hoàn thành việc thanh toán đầy đủ các chi phí của tổ chức, kê khai thuế, và tuân thủ các quy trình kế toán tiêu chuẩn. Ban cũng đã cập nhật hệ thống sổ sách kế toán để phản ánh chính xác hơn các hoạt động tài chính của OTW. Việc chuẩn bị cho đợt kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 đang được tiến hành Đồng thời, ban cũng đang làm việc hết mình để đáp ứng các nhu cầu của OTW… Read more

Tài chính của OTW: Ngân sách năm 2018

2017 lại là một năm bận rộn của ban Tài chính của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa)! Chúng tôi luôn cố gắng cải thiện năng suất của chính sách tài chính và tôn trọng thủ tục kế toán của tổ chức. Chúng tôi đã thực hiện đợt kiểm tra sổ sách đầu tiên, kết thúc vào đầu năm 2018. Bạn có thể xem ngân sách đã được kiểm tra của các năm 2015 và 2016 ở trang của ban Tài chính OTW. Chúng tôi đang chuẩn bị kiểm tra sổ sách năm 2017 trong vài tuần tới. Không chần chừ… Read more

Tài chính của OTW: Ngân sách năm 2017

Đầu năm nay, OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) đã công khai ngân sách cho năm 2017. Vì tháng 12 cận kề, chúng tôi muốn chia sẻ với bạn tình hình tài chính từ đây cho đến cuối năm, và kế hoạch của tổ chức đã tiến triển hoặc thay đổi như thế nào so với vài tháng trước. Ban Tài chính đang chuẩn bị cho việc kiểm toán đầu tiên của OTW, và từ đây về sau chúng tôi muốn tiến hành kiểm toán hàng năm. Vì quy mô của tổ chức và sự ủng hộ của những người quyên… Read more

Tài chính của OTW: Ngân sách năm 2017

2016 là một năm bận rộn của ban Tài chính của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa), và chúng tôi đang rất cố gắng cải thiện việc kế toán và chính sách tài chính của tổ chức. Tính toán ngân sách là một lĩnh vực khác đã được cải thiện trong những tháng qua— đặc biệt là việc cộng tác với các ban của chúng tôi để dự toán các chi phí của họ và tính đến các thay đổi bất ngờ. Không chần chừ nữa, dưới đây là bản ngân sách năm 2017 (tải xuống bảng biểu của ngân sách… Read more