OTW Ekonomi: Uppdaterad budget för 2019

Tidigare i år publicerade OTW (Organisationen för Transformativa Verk) sin budget för 2019. När nu slutet på året börjar närmar sig vill vi släppa en uppdatering som gäller ekonomin för resten av året och berätta hur det har gått med våra planer så här långt.

Vårt ekonomiteam fortsätter att följa OTW’s ekonomiska aktiviteter, förbereda balans- och resultatrapporter och se till att vi följer regler och standarder för redovisning. Vi har arbetat med att förbättra och dokumentera våra processer, hjälpa OTW att planera sin ekonomiska framtid och är nära att slutföra revisionen av balans- och resultaträkning för 2018. Läs mer

Organisationen för Transformativa Verk: 2019 års budget">

OTW Ekonomi: Budget för 2019

2018 var ännu ett fullspäckat och produktivt år för Ekonomiteamet inom OTW (Organisationen för Transformativa Verk)! Vi har fortsatt vårt arbete i bakgrunden för att se till att räkningarna är betalda, registreringen är korrekt och att standarden för redovisningsprocedurer uppfylls. Förberedelser inför 2018 årsredovisning och revision pågår också! Och nu presenterar vi vår budget för 2019 (ladda ner budgeten som kalkylblad för mer detaljerad information): Läs mer
Organisationen för Transformativa Verk: 2018 års budget

OTW Ekonomi: Budget för 2018

2017 var ännu ett fullspäckat och produktivt år för Ekonomiteamet inom OTW (Organisationen för Transformativa Verk)! Vi har fortsatt att förbättra organisationens praxis när det gäller ekonomi och att följa god redovisningssed. Vi påbörjade vår första revision av bokslutet någonsin, ett arbete som avslutades tidigt under 2018. Du kan läsa våra granskade bokslut för 2015 och 2016 på OTWs sida för Ekonomi. Vi förbereder oss nu för revisionen av vårt bokslut för 2017. Denna bör sätta igång inom några veckor.

Till saken! Detta är vår budget för 2018 (ladda ner budgeten som kalkylblad för mer detaljerad information): Läs mer