Posts in Finance Committee

OTW økonomi: budsjett for 2024

I løpet av det siste året har økonomiteamet ved OTW (Organisasjonen for transformative verk) fortsatt sitt arbeid med å sikre at organisasjonens regninger blir betalt, at selvangivelsen har blitt fylt ut og at standard prosedyrer for regnskapsføring har blitt overholdt. Forberedelser til årsregnskapet og revisjonen for 2023 pågår! Teamet har også jobbet hardt for å møte OTWs behov i 2024, og er stolt over å kunne presentere årets budsjett (last ned budsjettet for 2024 som regneark for mer informasjon): Utgifter i 2024 Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) $ 36 323,75 brukt så langt av en total på $ 317 388,37 for… Read more

OTW økonomi: budsjett for 2023

I løpet av det siste året har økonomiteamet ved OTW (Organisasjonen for transformative verk) fortsatt sitt arbeid med å sikre at organisasjonens regninger blir betalt, at selvangivelsen har blitt fylt ut og at standard prosedyrer for regnskapsføring har blitt overholdt. Forberedelser til årsregnskapet og revisjonen for 2022 pågår! Teamet har også jobbet hardt for å møte OTWs behov i 2023, og er stolt over å kunne presentere årets budsjett (last ned budsjettet for 2023 som regneark for mer informasjon): Utgifter i 2023 Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) $ 99 854,48 brukt så langt av en total på $ 295 285,76 for… Read more

OTW økonomi: budsjett for 2022

I løpet av det siste året har økonomiteamet ved OTW (Organisasjonen for transformative verk) fortsatt sitt arbeid med å sikre at organisasjonens regninger blir betalt, at selvangivelsen har blitt fylt ut og at standard prosedyrer for regnskapsføring har blitt overholdt. Teamet har også fornyet regnskapets kontoplan for å i større grad reflektere OTWs økonomiske aktivitet. Forberedelser til årsregnskapet og revisjonen for 2021 pågår! Teamet har også jobbet hardt for å møte OTWs behov i 2022, og er stolt over å kunne presentere årets budsjett (last ned budsjettet for 2022 som regneark for mer informasjon): Utgifter i 2022 Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget… Read more

OTW økonomi: budsjettoppdatering 2021

I løpet av 2021 fortsatte OTW (Organisasjonen for transformative verk) sitt økonomiteam arbeidet med å sørge for at organisasjonens regninger blir betalt, at skattemeldingen blir sjekket og levert inn, og at retningslinjene for regnskap blir fulgt. Forberedelsene til revisjonen av regnskapet for 2020 fortsetter! I mellomtiden har teamet også jobbet iherdig med budsjettoppdateringen for 2021, og har gleden av å kunne presentere den her (last ned budsjettet for 2021 som regneark for mer detaljert informasjon):

OTW økonomi: budsjett for 2021

I løpet av det siste året har økonomiteamet ved OTW (Organisasjonen for transformative verk) fortsatt sitt arbeid med å sikre at organisasjonens regninger blir betalt, at selvangivelsen har blitt fylt ut og at standard prosedyrer for regnskapsføring har blitt overholdt. Forberedelser til årsregnskapet og revisjonen for 2020 pågår! Teamet har også jobbet hardt for å møte OTWs behov i 2021, og er stolt over å kunne presentere årets budsjett (last ned budsjettet for 2021 som regneark for mer informasjon):