Posts in Fannish Histories

Otvorené dvere oslavujú dokončenie 4 importov do archívu v roku 2019!

Open Doors (Otvorené dvere) s radosťou oznamujú dokončenie prenosu 4 archívov v roku 2019 v celkovom počte 1750 prenesených prác! Dúfame, že v kolekcii nižšie v tomto príspevku nájdete vaše obľúbené práce a zároveň sa vám podarí objaviť pár nových.