Posts in Fannish Communities

WIP: Boys in Chains/AO3 Consensuele Bondage

logo with the words 'Boys in Chains' and 'the slave!fic archice'

Boys in Chains, een multi-fandom archief voor zowel fictie als art, met een focus op verhalen over emotionele banden tussen mensen met een verschil in rank of status,, verhuist naar het Archive of Our Own – AO3 (Ons Eigen Archief). En om de openheid van dit archief jegens femslash en generieke werken te weerspiegelen, zal de naam veranderen in Chains: The Powerfic Archive.